Verantwoorde bedrijfsvoering

Binnen de Strive25-bedrijfsstrategie hebben we lopende verplichtingen opgesomd, die we onszelf hebben nageleefd om na te komen. Dit is gewoon iets waar we nooit concessies aan doen. Dit gedeelte behandelt alle toezeggingen die we onszelf hebben gedaan in het kader van Raising the Standards of Care; Productkwaliteit; Gezondheid en veiligheid van werknemers; Bedrijfsethiek en naleving; en inclusie en diversiteit.

Het verhogen van de zorgstandaard beschrijft de inspanningen van Coloplast om wereldwijd meer mensen met intieme zorgbehoeften te helpen. Sinds begin 2007 heeft het programma wereldwijd meer dan 70 projecten ondersteund.
Als bedrijf dat medische hulpmiddelen voor gebruikers maakt, is het essentieel dat de productkwaliteit wordt gehandhaafd. We doen nooit concessies aan klinische prestaties of gebruikersveiligheid. Het waarborgen van een veilige cultuur onder onze medewerkers is van vitaal belang om onze medewerkers veilig op het werk te houden. Daarom volgen en monitoren we de ontwikkeling en hebben we ambities om blessures te verminderen.

Omdat we een wereldwijd bedrijf zijn en actief zijn in meerdere juridische omgevingen, zorgen we ervoor dat we onze medewerkers trainen in onze Gedragscode, dat we beleid en processen hebben om een ethisch bedrijf te runnen en dat we over de juiste kanalen beschikken om mogelijk wangedrag te melden.

Ten slotte onderscheiden onze medewerkers de speciale Coloplast-geest, -cultuur en zonder hen zou Coloplast Coloplast niet zijn. Dit wordt ook weerspiegeld in onze leiderschapsbelofte die voortbouwt op onze bestaande sterke doelgerichte bedrijfscultuur: we mikken hoog, we vereenvoudigen, we empoweren en we zijn inclusief. We zorgen ervoor dat onze medewerkers eerlijk en gelijk worden behandeld en zorgen voor gemotiveerd personeel dat een afspiegeling is van de samenleving waarvan we deel uitmaken

Het verhogen van de zorgstandaard

Coloplast is gericht op het verhogen van de zorgstandaard door te pleiten voor het vaststellen van vergoedingen, waardoor patiënten toegang hebben tot de producten die ze nodig hebben, zolang ze ze nodig hebben

Via het samenwerkingsprogramma van Coloplast, Access to Healthcare, zet Coloplast zich in voor het verbeteren van de omstandigheden voor mensen die zorg nodig hebben op het gebied van stoma, continentie en wondzorg. Het programma, opgericht in 2007, heeft tot dusver meer dan 70 projecten in ongeveer 20 landen ondersteund. Het programma maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van Coloplast om de zorgstandaard te verhogen.

Alle projecten komen tot stand in samenwerking met lokale stakeholders. De focus van Access to Healthcare-projecten varieert, maar de projecten behandelen vergelijkbare thema's. Het is belangrijk dat de projecten waarde creëren voor mensen met intieme zorgbehoeften en hen helpen een waardig leven te leiden.

Access to Healthcare-projecten brengen beoefenaars, gebruikers, NGO's en andere publieke en private belanghebbenden samen om gebruikers mondiger te maken, beoefenaars op te leiden en te pleiten voor betere zorg.

Access to Healthcare-projecten ondersteunen de langetermijnambities van Coloplast door ons dichter bij gebruikers te brengen en ons te helpen nieuwe of diepere inzichten te krijgen in de behoeften van andere belanghebbenden, waaronder zorgverleners, het maatschappelijk middenveld en beleidsmakers.

Productkwaliteit

Het is essentieel voor de missie van Coloplast om veilige en betrouwbare producten te leveren. Dat is de reden waarom Coloplast een uniform wereldwijd kwaliteitsbeheersysteem heeft met gevestigde uniforme wereldwijde processen om kwaliteit en risico's tijdens productontwikkeling, productie en distributie te beheren, evenals uitgebreid post-market toezicht.

Kwaliteitsstandaarden
Alle feedback, klachten en ongewenste voorvallen van klanten worden op individuele basis afgehandeld, waarbij de hoofdoorzaak wordt geïdentificeerd en input wordt gegenereerd voor oplossingen, productverbeteringen en toekomstige productontwikkeling. Als onderdeel van een gereguleerde industrie voldoen de producten en het kwaliteitsmanagementsysteem van Coloplast aan de strikte wettelijke normen die zijn opgesteld door autoriteiten over de hele wereld, zoals de FDA, het Japanse ministerie van Volksgezondheid, de International Standardization Organization en de Europese Commissie. Naleving van deze normen wordt ter plaatse geverifieerd door middel van externe audits door onafhankelijke auditors en aangemelde instanties.

Als uit feedback van klanten of interne controles blijkt dat reeds gedistribueerde producten kwaliteitsgebreken hebben met een potentieel veiligheidsrisico, zal Coloplast een vrijwillige terugroepactie starten om de producten uit de toeleveringsketen en uit de markt te verwijderen.

Gezondheid en veiligheid van werknemers

Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving voor medewerkers is een kernwaarde voor Coloplast. Over het algemeen is het operationele werk in Coloplast relatief laag risico in vergelijking met andere industrieën, en Coloplast heeft nog nooit een dodelijk ongeval op de werkplek gehad

Arbeidsongevallen verminderen
De meest voorkomende letsels voor zowel witte als arbeiders zijn gedragsgerelateerd, bijvoorbeeld struikelen en vallen. Coloplast voltooide onlangs een driejarig veiligheidsplan om de veiligheidscultuur te versterken in alle productievestigingen, grotere distributiecentra, hoofdkantoren en geselecteerde verkoopfilialen.

In 2020/21 werd een nieuw SafePlan (2.0) gelanceerd om de focus op veiligheidsgedrag wereldwijd voort te zetten, samen met een nieuwe vijfjarendoelstelling om de LTI-frequentie te verlagen tot 2,0 ppm in 2025. Het doel van SafePlan 2.0 is om de mentaliteit te blijven veranderen door het afdwingen van vier veiligheidsgedragingen wereldwijd in Coloplast en in alle managementlagen;

  • Je ziet het, dan is het van jou
  • Denk twee keer na
  • Dare to care
  • Blijf gefocust

Naast het verminderen van het aantal verwondingen, hebben de veiligheidscultuurcampagnes de afgelopen vijf jaar bijgedragen aan een meer dan verviervoudiging van het aantal gerapporteerde bijna-ongevallen en veiligheidsobservaties. Dit jaar bedroeg de verzuimfrequentie van Coloplast 2,2 ppm, wat goed is voor 51 ongevallen. Dit dekt voornamelijk onopzettelijke struikelen en vallen of zwaar tillen. Coloplast heeft daarmee de doelstelling voor 2021 gehaald om de LTI-frequentie terug te brengen tot 2,8 ppm. Dit komt overeen met meer dan 50% verlaging van de LTI-frequentie ten opzichte van het niveau van 2017/18. Het resultaat is gebaseerd op blijvende aandacht voor veiligheidsgedrag op locaties en distributiecentra. De verkooporganisatie, die thuis werkt omdat COVID-19 het risico op blessures vermindert, zal vanaf 2021/22 meer aandacht besteden aan veiligheid.

Verder is er een proactieve KPI voor productielocaties en grotere distributiecentra gedefinieerd en worden hiervoor lokale doelen gesteld voor 2021/22. Om de proactieve KPI te ondersteunen, is een nieuwe rapportagetool ontwikkeld, Coloplast Safe App. De implementatie is gestart in Denemarken en Hongarije en verdere implementatie is gepland. In 2021/22 wordt een veiligheidscampagne gelanceerd inclusief het nieuwe veiligheidsgedrag Blijf gefocust

Inclusie en diversiteit

Het maakt deel uit van het DNA van Coloplast om het individu te respecteren en gelijke kansen voor iedereen te waarborgen. Coloplast zet zich in om een inclusieve cultuur op te bouwen die diversiteit op alle niveaus benut
We hebben inclusie en diversiteit geïntegreerd in al onze personeelsprocessen, zoals in ons wereldwijde wervingsproces, headhunterbeleid, prestatie-evaluatie, opvolgingsplanning of mensenonderzoek.

Bovendien hebben we dit jaar Onze nieuwe Leiderschapsbelofte gelanceerd, waarbij inclusie één van de vier elementen van Onze Belofte is. Van alle leiders wordt verwacht dat ze dit onder de knie krijgen terwijl we evolueren hoe we leiden.
In 2020/21 ondertekende Coloplast de Confederation of the Deense Industry's Gender Diversity Pledge, waarbij het zich ertoe verbindt om tegen 2030 een genderverdeling van 40/60 in het management en onze raad van bestuur te realiseren.

Inclusieve werkplekomgeving
Coloplast wil dat elke medewerker het gevoel heeft dat hij bij het bedrijf hoort, dat hij zijn verschillen dagelijks aan het werk zet en zijn potentieel benut door en niet ondanks hun verschillen. Coloplast verbiedt elke vorm van discriminatie of intimidatie van werknemers vanwege hun genderidentiteit, leeftijd, ras, etniciteit, nationaliteit, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging, sociale en economische achtergrond, fysieke of mentale capaciteiten, enz. Dit is vastgelegd in ons beleid inzake inclusie en diversiteit , Anti-intimidatie- en antidiscriminatiebeleid en het anti-vergeldingsbeleid.

Sluiten

Probeer nu gratis

Bedankt voor uw aanvraag van een proefpakket!

Uw aanvraag is verzonden. U kunt dit scherm sluiten.

Bekijk desktopversie