Scholingen Stomazorg

Coloplast stond aan de basis van moderne stomazorg, een vakgebied dat nog steeds in ontwikkeling is. Ons scholingsprogramma biedt heldere en praktijkgerichte scholingen voor zowel de beginnende als ervaren (stoma) verpleegkundige.

Alle scholingen zijn dusdanig opgezet dat u na afloop het geleerde gelijk in de praktijk kunt toepassen. We hechten grote waarde aan het delen van kennis en kunde. Dit kan zijn door het inbrengen van cases of plenaire discussie over actuele thema’s.

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via infoacademy@coloplast.com of bel 033- 454 44 44. 

direct inschrijven

Zorg dat je er bij bent!

Zorg dat je er bij bent!

De scholing bestaat deels uit een theoretisch, maar vooral uit een praktisch, interactief gedeelte. Lees hier meer
Sluiten

Masterclass stomazorg

Het eerste gedeelte gaat in op de verschillende lichaamsprofielen en de specifieke uitdagingen die mensen met deze profielen ervaren. Daarnaast is er aandacht voor het functioneringsgericht voorschrijven van stomahulpmiddelen. Tijdens het tweede onderdeel van deze masterclass wordt in groepjes gewerkt aan een viertal casussen met demobuiken en acteurs.

 

Programma:
15.30 – 16.00 Ontvangst

16.00 – 17.00 Ostomy Life Study & Functioneringsgericht voorschrijven door Rens van Liere

17.00 – 18.00 Diner

18.00 - 18.10 Masterclass stomazorg

18.10 – 19.00 Workshop uitdagende stoma’s met acteurs

• 19.00 – 19.15 Pauze

• 19.15 – 20.15 Workshops uitdagende stoma’s met acteurs

• 20.15 – 20.30 Wrap up

 

Na het volgen van de workshop:

•Kent u het belang van functioneringsgericht voorschrijven

•Kent u de uitdagingen die stomadragers met verschillende lichaamsprofielen ervaren
•Hebt u uw deskundigheid rondom stomazorg vergroot
•Kunt u deze deskundigheid gericht inzetten in de dagelijkse praktijk

 

 

Voor wie?

De masterclass stomazorg is ontwikkeld voor stomaverpleegkundigen met verschillende ervaringsniveaus die werkzaam zijn in het ziekenhuis of thuiszorg. 

 

 


Sluiten
Complexe stomazorg; van probleem naar oplossing.

Complexe stomazorg; van probleem naar oplossing.

Tijdens deze scholing staat deskundigheidsbevordering door van elkaar te leren centraal. Aan de hand van diverse casuïstiek worden de meest complexe situaties in de groep besproken. Het meebrengen van eigen voorbeelden is een must. Een actieve deelname is van groot belang. Lees meer
Sluiten

Complexe stomazorg; van probleem naar oplossing

Locatie, data en tijd

Datum: Medio augustus 2018 kunt u hier een nieuwe datum verwachten
Locatie: Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort
Tijd: 16:00 - 20:30 uur
Accreditatie: 3 punten

Tijdens deze scholing staat deskundigheidsbevordering door van elkaar te leren centraal. Aan de hand van diverse casuïstiek worden de meest complexe situaties in de groep besproken. Het meebrengen van eigen voorbeelden is een must. Een actieve deelname is van groot belang.

 

Inhoud

De scholing bestaat deels uit een theoretisch, maar vooral uit een praktisch, interactief gedeelte, waarbij ook nieuwe ontwikkelingen en vooral veel casuïstiek behandeld zullen worden. De onderwerpen die onder andere besproken worden zijn:

 

Complexe stomazorg in de praktijk

Complicaties

Huidproblemen peristomale huid

Diverse casuïstiek

Oefeningen complexe problemen

 

Docent
Annemarie van der Spek, verpleegkundig specialist coloncare, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam

 

Programma
Complexe stomazorg

Complicaties

Casuïstiek huidproblemen

Groepsopdracht

 

Na het volgen van de scholing
• heeft u uw deskundigheid rondom stomazorg vergroot
• kunt u deze deskundigheid gericht inzetten in de dagelijkse praktijk

 

Voor wie?
U bent een ervaren stomaverpleegkundige werkzaam in het ziekenhuis of thuiszorg

Sluiten
Basistraining Motivational Interviewing

Basistraining Motivational Interviewing

Motiveren tot gedragsverandering is soms lastig en mogelijk vraagt u zich af wat u als professional kan doen. Een ding is zeker, duidelijke communicatie is van groot belang! Motivational Interviewing (motiverende gespreksvoering) geeft u inzicht en handvatten om patiënten te motiveren tot gedragsverandering en om therapietrouw te bewerkstelligen. Lees hier meer
Sluiten

Basistraining Motivational Interviewing

Basistraining Motivational Interviewing

Locatie, data en tijd

 

Datum: 18 oktober 2018
Locatie: Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort
Tijd: 14.00- 20.00 uur
Accreditatie: 5 punten

Motiveren tot gedragsverandering is soms lastig en mogelijk vraagt u zich af wat u als professional kan doen. Een ding is zeker, duidelijke communicatie is van groot belang! Motivational Interviewing (motiverende gespreksvoering) geeft u inzicht en handvatten om patiënten te motiveren tot gedragsverandering en om therapietrouw te bewerkstelligen. 


Inhoud

De moderne mens wordt steeds kritischer en accepteert niet zomaar het advies van een zorgprofessional. Motivational Interviewing is een evidence-based methode om cliënten te motiveren naar gezond gedrag én kan ook ingezet worden om te bewerkstelligen dat de patiënt de door u voorgestelde behandeling naleeft.

 

Deze workshop over motiverende gespreksvoering geeft u handvatten hoe u patiënten kunt motiveren tot gedragsverandering. Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van casuïstiek uit uw praktijk. De workshop is interactief, theorie en praktische oefeningen wisselen elkaar voortdurend af.

Tijdens de workshop komen de verschillende fasen van gedragsverandering aan bod. Er wordt stil gestaan bij de 4 processen en de basishouding van Motiverende Gespreksvoering. Verder wordt geoefend met verschillende technieken om aan te sluiten bij de patiënt en om verandertaal uit te lokken. Ook ‘weerstand’ en de invloed daarop van de verpleegkundige komt uitgebreid aan bod. De workshop biedt volop ruimte om vragen te stellen en om te oefenen. Programma

- Theorie motivational interviewing

- Kernpricipes motivational interviewing

- Fases van gedragsverandering

- Gesprekstechnieken motivational interviewing

- Weerstand beïnvloeden

 Docent:

Hilde Jans, psycholoog, trainer en adviseur, eigenaar Cambiamo

(bekend van het programma Obese) Na het volgen van de scholing

- Beschikt u over theoretische basiskennis van Motivational interviewing

- Beheerst u basistechnieken en specifieke gespreksvaardigheden

- Ontwikkelt u een motiverende houding/attitude

-  Kunt u omgaan met weerstand van de patiënt en deze ombuigen naar een positieve houdingVoor wie?

U bent stoma-, continentieverpleegkundige of gespecialiseerd verpleegkundige met aandachtsgebied darmspoelen of een zeer ervaren verpleegkundigen met aandachtsgebied urologie of stomazorg en werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. 

 


Sluiten
Motivational Interviewing voor gevorderden

Motivational Interviewing voor gevorderden

Voor alle deelnemers die eerder bij ons de workshop (basis) Motivational interviewing hebben gevolgd en toe zijn aan het opfrissen van deze kennis. Die vooral een stap verder willen gaan met het echt aanleren van deze effectieve methode. Deze praktische workshop biedt u extra verdieping om de benodigde technieken eigen te maken. Lees hier meer
Sluiten

Motivational interviewing voor gevorderden

Motivational interviewing voor gevorderden

Locatie, data en tijd

Datum: 29 november 2018
Locatie: Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort
Tijd: 09:00 - 17:00 uur
Accreditatie: 5 punten

Voor alle deelnemers die eerder bij ons de workshop (basis) Motivational interviewing hebben gevolgd en toe zijn aan het opfrissen van deze kennis.

Die vooral een stap verder willen gaan met het echt aanleren van deze effectieve methode. Deze praktische workshop biedt u extra verdieping om de benodigde technieken eigen te maken.Inhoud

In deze workshop dag zullen we beginnen met het opfrissen van uw kennis over Motivational Interviewing en is er voldoende ruimte om uw eigen ervaringen te bespreken en casuïstieken in te brengen. Verder leert u op een afwisselende manier de technieken van Motivational interviewing te beheersen. We zullen vooral ingaan op empathisch luisteren, reflecteren, omgaan met weerstand en verandertaal herkennen en uitlokken. U gaat actief aan de slag met het eigen maken van deze competenties die een belangrijk onderdeel zijn van Motivational interviewing. Aan de hand van theorie en oefeningen in motiverende gesprekoefeningen leert u de vaardigheden nog beter eigen te maken zodat u na afloop van deze dag weer voldoende handvatten heeft om er verder mee aan de slag te gaan. Programma

-        Herhalen basiskennis en verdieping theoretische achtergrond

-        Oefenen met gesprekstechnieken

-        Uw impact in gesprekken vergroten

-        Ontwikkelt u een motiverende houding/attitudeDocent:

Hilde Jans, psycholoog, trainer en adviseur, eigenaar Cambiamo

(bekend van het programma Obese) 
Na het volgen van de scholing

- Beheerst u de theorie over Motivational interviewing

- Heeft u competenties op het gebied van Motivational interviewing gespreksvaardigheden en de attitude nog

   beter ontwikkeld

- Kunt u nog beter reflecties inzetten bij empathisch luisteren en het ombuigen van weerstand

- Bent u beter in staat verandertaal te herkennen en te ontlokken

- Kunt u motiverende gespreksvoering inzetten nog effectiever inzetten tijdens de gesprekken met uw patiëntenVoor wie?

Verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum én u heeft eerder de basiscursus Motivational interviewing gevolgd. 

 


Sluiten
Darmfalen en voeding

Darmfalen en voeding

Wegens eerder succes organiseren we ook dit jaar weer deze interessante workshop. Bij stoma’s en fistels kan de patiënt te maken krijgen met high output problemen. In sommige gevallen spreken we dan over darmfalen. De stoma- of fistelzorg bij deze patiënten betreft complexe zorg, welke specifieke kennis over voeding, vocht en medicatie vereist. Lees hier meer
Sluiten

Darmfalen en voeding

Locatie, data en tijd

 

Datum: 24 mei 2017

Tijd: 16.00 – 20.30 uur

Ontvangst: Vanaf 15.30 uur

Locatie: Coloplast Academy,Softwareweg 1, Amersfoort

Accreditatie: 3 punten

Aantal deelnemers: 10 – 25 

Wegens eerder succes organiseren we ook dit jaar weer deze interessante workshop. Bij stoma’s en fistels kan de patiënt te maken krijgen met high output problemen. In sommige gevallen spreken wedan over darmfalen. De stoma- of fistelzorg bij deze patiënten betreft complexe zorg, welke specifieke kennis over voeding, vocht en medicatie vereist.

 

Inhoud

Na aanleg van een ileostoma worden voeding en vocht nog belangrijker. Zeker in het geval van een Short Bowel Syndroom, maar ook bij high outputproblemen van stoma’s en fistels worden de adviezen hierover nog specifieker. Bij deze workshp  gaan we dieper in op de oorzaken en gevolgen van darmfalen. U ontvangt informatie en adviezen over voeding en medicatie voor patiënten met een ileostoma, high outputstoma of-fistel en de behandeling van ShortBowel Syndroom.

Deze workshop biedt verdieping van uw theoretische kennis over vocht- en voedingsadviezen bij darmfalen. Aan de hand van casuïstiek krijgt u nieuwe inzichten en bruikbare adviezen voor uw dagelijkse praktijk.U leert wat de rol van arts en diëtist is in deze behandeling en hoe u zelf bij kunt dragen de vocht- en voedingsinnamevan uw patiënt te optimaliseren.

 

Na het volgen van de workshop

• Heeft u kennis van de definitie, oorzaken en gevolgen van darmfalen

• Kunt u benoemen welke adviezen t.a.v. vocht, voeding en medicatie belangrijk zijn voor patiënten met high      outputproblemen

• Kunt u patiënten met high outputproblematiek ondersteunen in het gebruik van een juiste vocht- envoedingsinname

• Bent u bekend met de dieetbehandelingsrichtlijnen ileostoma en Short Bowel Syndroom

• Bent u bekend met het belang en de meerwaarde van een multidisciplinaire behandeling bij high output problemen

 

Docent:

Hester Wierda, diëtist Darmfalenteam Radboudumc

 

Voor wie?

U bent een (ervaren) stomaverpleegkundige in een instelling en werkzaamop een afdeling of polikliniek. U bent verantwoordelijk voor de stomazorg.

Sluiten
Care, oncologie en stomazorg

Care, oncologie en stomazorg

Care naast cure. Het een kan niet zonder het ander. Naast de verplegende- en verzorgende taken hebben verpleegkundigen ook een voorlichtende en ondersteunende rol. Voor oncologiepatiënten en hun naasten is de verpleegkundige een belangrijk aanspreekpunt en vaak ook een coach. De verpleegkundige begeleidt deze mensen en hun naasten tijdens de medische behandeling en bij het oppakken van het dagelijks leven. Inzicht in basis psychosociale zorg is daarom van essentieel belang! Lees hier meer
Sluiten

Care, oncologie en stomazorg

Deze workshop is geschikt voor verpleegkundigen die in hun dagelijkse werk te maken hebben met oncologische patiënten. Naast kennis van de verpleging en verzorging wordt er ook vaak een beroep gedaan op psychosociale begeleiding. De verpleegkundige speelt daarmee een belangrijke rol in het signaleren van de behoefte aan ondersteuning en ook in het bieden hiervan.

 

Inhoud

In de workshop wordt ingegaan op verschillende aspecten van basis psychosociale oncologie, zoals die door verpleegkundigen kan worden geboden. Het signaleren van een hulpvraag en psycho-educatie vanuit de verpleegkundige rol komen aan bod. Daarnaast bespreken we de copingstijlen en verschillende vormen van zelfmanagementondersteuning; hoe kun je helpen om je patiënten de eigen regie te laten behouden of weer terug te nemen. Aan de hand van (ingebrachte) casuïstiek wordt met de theorie geoefend. De workshop is interactief en er is ruimschoots de gelegenheid voor het uitwisselen van ervaring en het stellen van vragen. 

 

Na het volgen van de scholing

- Heeft u inzicht in verschillende aspecten van basis psychosociale zorg
  bij kanker

- Heeft u inzicht in verschillende copingstijlen, coachingsmodellen en
  gesprekstechnieken

- Heeft u inzicht in psycho-educatie en zelfmanagementondersteuning

- Heeft u zicht op de sociale kaart psychosociale zorg voor de
  oncologische patiënt

 

Docent

Arrien van Prooijen – de Jong.

Is oncologieverpleegkundige en care consulent voor Care for cancer, werkzaam  als opleidingdocent en trainer  op de Hogeschool te Ede, Nijmegen, Radboud academie,  e.a. instellingen. 

 

Voor wie

Stomaverpleegkundigen en/ of verpleegkundigen met aandachtsgebied stomazorg die in hun dagelijkse praktijk nauw betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van oncologische patiënten.


Sluiten
Klinisch redeneren

Klinisch redeneren

Klinisch redeneren is niet nieuw. Mede door complexere zorgvragen krijgt het de laatste tijd wel steeds meer aandacht. Met behulp van klinisch redeneren kunt u wellicht zorgkeuzes methodisch onderbouwen. Maar wat is het nu precies? En wat kan klinisch redeneren voor u betekenen in de dagelijkse praktijk? In deze workshop maakt u kennis met de methode klinisch redeneren én ervaart u zelf het effect op uw verpleegkundige besluitvorming. Lees hier meer
Sluiten

Klinisch redeneren

Klinisch redeneren

Locatie, data en tijd

Het maximale aantal deelnemers is bereikt. U wordt op een wachtlijst geplaatst.

 

Datum: 14 juni 2018
Locatie: Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort
Tijd: 16.00- 20.30 uur
Accreditatie: wordt aangevraagd

Klinisch redeneren is niet nieuw. Mede door complexere zorgvragen krijgt het de laatste tijd wel steeds meer aandacht. Met behulp van klinisch redeneren kunt u wellicht zorgkeuzes methodisch onderbouwen.

Maar wat is het nu precies? En wat kan klinisch redeneren voor u betekenen in de dagelijkse praktijk? In deze workshop maakt u kennis met de methode klinisch redeneren én ervaart u zelf het effect op uw verpleegkundige besluitvorming.

Inhoud

Verpleegkundige observaties doen, is een belangrijk onderdeel van uw werk.
Bij klinisch redeneren vormen deze observaties de basis voor uw vervolgacties.
In deze interactieve workshop leert u stapsgewijs observaties en interpretaties te koppelen aan uw medische kennis en zo te beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden in het verpleegkundig proces. Dit zullen we doen aan de hand van de methode van Bakker: “Proactive Nursing: De zes stappen van klinisch redeneren”.

Door het gebruik van deze methode kunt u zorgkeuzes beter onderbouwen wat ook de communicatie met artsen en patiënten ten goede zal komen.

 

U leert verpleegkundige vraagstukken ontrafelen, verbanden te leggen en tot een besluit te komen. Met klinisch redeneren bent u niet alleen zorgverlener maar werkt u ook aan uw rol als regisseur. De theorie zal door middel van casuïstieken gekoppeld worden aan de praktijk zodat u na afloop van deze workshop voldoende handvatten heeft om met klinisch redeneren aan de slag te gaan. Programma

-        Theorie klinisch redeneren

-        De zes stappen van klinisch redeneren

-        Voorbeelden uit de praktijk  

-        Oefenen met casuïstieken  

 


Docent:

Jildert van Yperen, kerndocent, Wenckebach Instituut, UMCG/ School of Nursing & Health Na het volgen van de workshop

  • Beschikt u over theoretische kennis over Klinisch redeneren
  • Bent u op de hoogte van de methode “De zes stappen van klinisch redeneren” en heeft u hiermee geoefend
  • Kunt u klinisch redeneren toepassen aan de hand van casuïstieken uit de praktijk Voor wie?

U bent stoma-, continentieverpleegkundige of gespecialiseerd verpleegkundigen met aandachtsgebied darmspoelen en werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. 

 


Sluiten
Leren Presenteren

Leren Presenteren

De belangstelling voor deze scholing blijft zeer groot en wordt ook zeer gewaardeerd. Graag organiseert Coloplast Academy wederom Leren Presenteren. Als u bijvoorbeeld een klinische les geeft aan uw collega-verpleegkundigen of een zorgplan opgesteld heeft, welke u aan het management gaat presenteren, dan kan deze scholing u helpen om dat op een goede, boeiende manier te doen. Lees hier meer
Sluiten

Leren Presenteren

Leren Presenteren

Locatie, data en tijd

Datum: 8 maart 2018
Locatie: Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort
Tijd: 09:00 - 17:00 uur
Accreditatie: 5 punten

De belangstelling voor deze scholing blijft zeer groot en wordt ook zeer gewaardeerd. Graag organiseert Coloplast Academy wederom Leren Presenteren. Als u bijvoorbeeld een klinische les geeft aan uw collega-verpleegkundigen of een zorgplan opgesteld heeft, welke u aan het management gaat presenteren, dan kan deze scholing u helpen om dat op een goede, boeiende manier te doen.

Inhoud
U leert hoe u zich systematisch en doeltreffend kunt voorbereiden. U wordt uitgedaagd uw creativiteit en zelfvertrouwen in te zetten bij het presenteren. En u leert hoe u informatie overbrengt in wisselwerking met uw publiek.De werkwijze is praktisch en de nadruk ligt op ‘doen’. Door het ‘doen’ in de trainingen krijgt u inzicht en vaardigheid. Humor en relativering gaan hand in hand met het serieus aanleren van technieken.

Programma
• Er komen diverse onderwerpen aan bod, afhankelijk van de input van de deelnemers.

Docent:
• Yvonne Rodenburg, Projectmanager Educatie, Coloplast BV

Na het volgen van de scholing
• Presenteert u beter en met meer plezier

Voor wie?
U bent werkzaam op een afdeling of polikliniek en u wilt uw presentatievaardigheden verder ontwikkelen.


Sluiten
Evidence Based Practice

Evidence Based Practice

In de zorg worden nog altijd verpleegkundige handelingen verricht omdat het al jaren zo gedaan wordt. Maar is wat we doen functioneel en welke handeling draagt echt bij aan goede zorg? Wat is EBP nu precies? In deze workshop maakt u kennis met EBP én leert u informatie te beoordelen op kwaliteit en juistheid zodat het u kan helpen bij het nemen van beslissingen om te komen tot adequate, effectieve en efficiënte zorg. Lees hier meer
Sluiten

Evidence Based Practice

Locatie, datum en tijd

Datum:  26 juni 2018

Tijd:       14.00 – 20.00 uur

Ontvangst:   Vanaf 13.30 uur

Locatie:          Coloplast Academy, Softwareweg1, Amersfoort 

 

Accreditatie:  Wordt aangevraagd

Voorbereiding: Wordt u nader over geïnformeerd

In de zorg worden nog altijd verpleegkundige handelingen verricht omdat het al jaren zo gedaan wordt. Maar is wat we doen functioneel en welke handeling draagt echt bij aan goede zorg? Wat is EBP nu precies? In deze workshop maakt u kennis met EBP én leert u informatie te beoordelen op kwaliteit en juistheid zodat het u kan helpen bij het nemen van beslissingen om te komen tot adequate, effectieve en efficiënte zorg.

Inhoud

Een aantal verpleegkundige handelingen worden gedaan omdat we het zo geleerd hebben. Of misschien hebben we ooit ervaren dat iets goed werkte bij een patiënt. Deze opgedane ervaringen, uw expertise, vormen de basis voor EBP. Maar om tot een goede beslissing te komen worden deze ervaringen zonodig aangevuld en/of gecorrigeerd door de resultaten van een onderzoek. In deze interactieve workshop leert u stapsgewijs op welke wijze u EBP kunt toepassen in uw praktijk.  

 

U leert op welke wijze u een onderzoeksvraag moet formuleren, hoe u efficiënt literatuur kunt opzoeken, hoe u deze moet beoordelen en hoe deze evidence uitkomsten u vervolgens kunnen helpen bij het nemen van beslissingen.

 

Na het volgen van de workshop

  • Kunt u benoemen wat EBP inhoud
  • Bent u in staat een onderzoeksvraag te formuleren
  • Kunt u op effectieve wijze relevante studies zoeken en beoordelen
  • Kunt u EBP toepassen aan de hand van casuïstieken uit de praktijk

 

Voor wie?

U bent stoma-, continentieverpleegkundige of gespecialiseerd verpleegkundigen met aandachtsgebied darmspoelen en werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum.

 

Programma

-        Achtergrond EBP

-        Formuleren van een onderzoeksvraag

-        Bronnen en zoeken literatuur

-        Beoordelen onderzoeksliteratuur   

-        Oefenen met EBP

 

 

Docenten:
Dr. Gerrie Bours, Hoofddocent en senioronderzoeker , Zuyd Hogeschool, Heerlen

Dr. Petra Erkens, Docent verpleegkunde en onderzoeker, Zuyd Hogeschool. Heerlen en Epidemioloog universiteit Maastricht  

Sluiten
Sluiten

Probeer nu gratis

Bedankt voor uw aanvraag van een proefpakket!

Uw aanvraag is verzonden. U kunt dit scherm sluiten.

Bekijk desktopversie