Privacyverklaring

 

Het doel van deze verklaring is om details te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens door Coloplast op basis van de volgende toestemmingen:  1. Toestemming voor bestellingen, 2. Toestemming voor ondersteunende diensten, 3. Toestemming voor proefpakketten, en/of 4. Toestemming voor marketing.

1.   Wie is verantwoordelijk voor het omgaan met mijn gegevens?

De Coloplast Groep bestaat uit vele bedrijven van over de hele wereld. De Coloplast-bedrijven die de diensten leveren waarvoor u zich inschrijft, zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van uw gegevens. Sommige diensten worden geleverd door het lokale Coloplast-bedrijf in uw land/regio, terwijl andere diensten worden geleverd door Coloplast A/S in Denemarken (HQ), terwijl weer andere diensten worden geleverd door de partijen samen.

Hiervoor hebben de partijen een regeling getroffen overeenkomstig artikel 26 AVG, waarbij de hoofdverantwoordelijkheid voor het op juiste wijze van verkrijgen van toestemming, d.w.z. voor de geldigheid van de toestemming, ligt bij de verkrijgende lokale entiteit van de Coloplast Groep in samenwerking met HQ, terwijl HQ en uw lokale entiteit van de Coloplast Groep de verantwoordelijkheid delen voor het up-to-date houden van de gegevens. HQ zal uiteindelijk de gegevens wissen of anonimiseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dataprivacyofficer@coloplast.com of Data Privacy and Security - Corporate (coloplast.com) bezoeken.

U kunt de verantwoordelijke Coloplast-bedrijven voor de relevante toestemmingsopties in sectie (2) hieronder zien. Met betrekking tot de toestemmingen die u geeft, is "Coloplast" de verantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke zoals hieronder vermeld.

2.   Hoe wordt er met mijn gegevens omgegaan?

In de meeste gevallen, wanneer u contact opneemt met Coloplast, zullen wij uw gegevens voornamelijk verwerken op basis van een contractuele relatie tussen u en Coloplast. Maar omdat we ook inherent gegevens over uw medische situatie verwerken (gevoelige gegevens), hebben we ook uw toestemming nodig om bestel- of proefpakket aanvragen te verwerken en u ondersteunende diensten te verlenen.

In de onderstaande tabel staan de verschillende toestemmingsmogelijkheden. Voor elke toestemmingsmogelijkheid wordt aangegeven (i) voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt, en voor elk doel, welke gegevens we verzamelen, (ii) met wie de gegevens worden gedeeld, (iii) hoe lang de gegevens worden bewaard, en (iv) op welke verwerkingsgrondslag de gegevens worden verwerkt. De verwerkingsgrondslag wordt beschreven onder verwijzing naar de relevante artikelen van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

De gegevens die Coloplast kan verzamelen, hangt af van de dienst(en) waarvoor u zich hebt aangemeld en de toestemming(en) die u hebt gegeven. Zie de details voor elke toestemmingsmogelijkheid hieronder. De gegevens die voor elke toestemmingsmogelijkheid hieronder worden vermeld, zijn voorbeelden van de gegevens die Coloplast kan verzamelen. Afhankelijk van welke gegevens u (vrijwillig) aan Coloplast hebt verstrekt of op andere wijze door Coloplast zijn verzameld, kan het zijn dat Coloplast slechts enkele van de hieronder vermelde gegevens bewaart.

1. Toestemming voor bestellingen (toestemming voor de korte termijn)


Voor welk(e) doel(en) verzamelt en gebruikt u gegevens over mij?

Om uw bestellingen van producten en diensten te verwerken, met inbegrip van de levering, de afhandeling van voorschriften en de communicatie met zorgprofessionals en/of autoriteiten, voor zover dit nodig is voor de verwerking van uw bestelling, om de gegevens die u ons verstrekt op te slaan en om de door u gekozen voorkeuren te beheren (gegevens categorieën 1.-4.).

 

Welke gegevens worden er over mij verzameld?

De gegevens die worden verzameld, zijn de gegevens die u aan Coloplast verstrekt in het kader van uw bestelling. Deze kunnen omvatten:

1. Persoonsgegevens (voornaam, achternaam, postadres en indien nodig geboortedatum, geslacht).  

2. Contactgegevens (e-mailadres, en indien nodig telefoonnummer).

3. Gegevens over gezondheid en producten, indien nodig voor de aankoop (soort gebruikte producten, soort operatie, datum van operatie, gewicht, lengte).

4. Details van transacties en activiteiten (bestellingen en facturen).

 

Met wie deelt u deze gegevens?

Derde partijen die handelen in opdracht van Coloplast (bijv. leveranciers van cloud computing-diensten, software voor betalingsverwerking, ERP-software van derde partijen). Coloplast verkoopt of deelt uw gegevens niet met andere derde partijen die ze voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Bij wijze van uitzondering kunnen uw gegevens worden gedeeld met zorgprofessionals of autoriteiten voor zover dit nodig is voor de verwerking van uw bestelling, bijvoorbeeld wanneer zij uw medische behandeling verlenen, financieren en/of goedkeuren.   

Sommige van de bovengenoemde partijen kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer gegevens worden doorgegeven aan een land buiten de EER dat niet onder een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie valt, implementeren wij passende waarborgen om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd.

 

Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerkt u deze gegevens?

De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan contractuele verplichtingen en op basis van uw toestemming, vgl. artikel 6(1)(b) en artikel 6 (1)(a), vgl. artikel 9(2)(a) van de AVG.

 

Hoelang bewaart u deze gegevens?

Deze toestemming voor de korte termijn geldt voor 12 maanden.

Gegevens worden gewist als een gebruiker zijn toestemming intrekt (tenzij we de gegevens volgens de wet moeten bewaren) of als de gebruiker Coloplast niet binnen 12 maanden een andere vorm van toestemming heeft gegeven voor de verwerking van gegevens.

Gegevens over transacties worden bewaard voor documentatiedoeleinden overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving, bijv. wetgeving op het gebied van boekhouding, belastingen, kwaliteit of verjaring van vorderingen.

 

 

Verantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke(n)

De lokale Coloplast-entiteit waarmee u contact hebt in uw land (klik op de link om de lokale entiteiten te zien).

en

Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denemarken

gezamenlijk (meer informatie over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de partijen is hier te vinden).

 2.  Toestemming voor ondersteunende diensten


Voor welk(e) doel(en) verzamelt en gebruikt u gegevens over mij?

Om de gegevens die u ons verstrekt, op te slaan en de door u gekozen voorkeuren te beheren (gegevens categorieën 1.-6.)

Om te zorgen voor persoonlijke begeleiding met betrekking tot producten, training en ondersteuning (gegevens categorieën 1.-5.)

Om de informatie die Coloplast naar u stuurt, af te stemmen op uw voorkeuren en informatie en u gepersonaliseerde dienstberichten, herinneringen en enquêtes te sturen (gegevens categorieën 1., 3., 4., 6.)

Om u verpleegkundige diensten aan te bieden, waaronder beoordelingen (indien een dergelijke dienst in uw land wordt aangeboden, en u zich daarvoor hebt aangemeld) (gegevens categorieën 1., 3., 6.)

Om op geaggregeerde wijze producten, technologieën, algoritmen, communicatiepraktijken, apps en andere diensten van Coloplast te ontwikkelen en/of verbeteren, onder meer door een beter inzicht te krijgen in gebruikerservaringen, gedrag en voorkeuren. Dit omvat ook het verwerven van inzichten en het ontwikkelen en documenteren van product- en marketingclaims met betrekking tot de producten en diensten van Coloplast (gegevens categorieën 1., 3., 4., 5.)

Om uw gegevens te delen met derde partijen die uw medische behandeling verlenen, financieren en/of goedkeuren, indien dit nodig is om de ondersteunende dienst aan u te verlenen, vgl. kolom 3 (gegevens categorieën 1.-5.)  

Om uw bestellingen van producten en proefpakketten en verzoeken tot dienstverlening te verwerken, met inbegrip van levering, afhandeling van voorschriften en communicatie met zorgprofessionals en/of autoriteiten, voor zover dit nodig is voor de verwerking van uw bestelling. (gegevens categorieën 1., 2., 3.)

 

 

Welke gegevens worden er over mij verzameld?

De gegevens die worden verzameld, zijn de gegevens die u aan Coloplast verstrekt. Deze kunnen omvatten:

1. Persoonsgegevens (voornaam, achternaam, postadres en indien nodig geboortedatum, geslacht). 

2. Contactgegevens (e-mailadres, en indien nodig telefoonnummer).

3. Gegevens over gezondheid en producten, indien nodig voor de aankoop (soort gebruikte producten, soort operatie, datum van operatie, gewicht, lengte)

4. Informatievoorkeuren: het soort informatie dat u hebt geselecteerd om te ontvangen.

5. Transactie- en activiteitengegevens: Bestellingen, facturen, datum en tijd van gesprekken, afspraken en andere interacties met Coloplast.  

6. Andere gegevens die u met Coloplast zou kunnen delen als onderdeel van het ondersteuningsprogramma.

 

 

Met wie deelt u deze gegevens?

Derde partijen die handelen in opdracht van Coloplast (bijv. leveranciers van cloud computing-diensten, software voor betalingsverwerking, ERP-software van derde partijen) Coloplast verkoopt of deelt uw gegevens niet met andere derde partijen die ze voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Bij wijze van uitzondering kunnen uw gegevens worden gedeeld met zorgprofessionals of autoriteiten (overheidsinstanties) of derde partijen die uw medische behandeling (voorschriften) financieren (vergoeding) en/of goedkeuren, voor zover dit nodig is voor de verwerking van uw ondersteuningsverzoek en bijbehorende diensten.  

Sommige van de bovengenoemde partijen kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer gegevens worden doorgegeven aan een land buiten de EER dat niet onder een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie valt, implementeren wij passende waarborgen om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd.

 

 

Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerkt u deze gegevens?

De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan contractuele verplichtingen en op basis van uw toestemming, vgl. artikel 6(1)(b) en artikel 6(1)(a), vgl. artikel 9 (2)(a) van de AVG.

 

 

Hoelang bewaart u deze gegevens?

Zolang de toestemming van de gebruiker geldend is. Gegevens worden gewist als een gebruiker zijn toestemming intrekt of als er in de afgelopen drie jaar geen interacties tussen de gebruiker en Coloplast hebben plaatsgevonden (interacties omvatten alle verzoeken tot ondersteuning, bestellingen, brieven, e-mails, telefoonoproepen of andere soorten communicatie).

Gegevens over transacties worden bewaard voor documentatiedoeleinden overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving, bijv. wetgeving op het gebied van boekhouding, belastingen, kwaliteit of verjaring van vorderingen.

 

 

Verantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke(n)

De lokale Coloplast-entiteit waarmee u contact hebt in uw land (klik op de link om de lokale entiteiten te zien).

en

Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denemarken

gezamenlijk (meer informatie over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de partijen is hier te vinden).

3. Toestemming voor proefpakketten


Voor welk(e) doel(en) verzamelt en gebruikt u gegevens over mij?

Om uw bestellingen van producten en diensten te verwerken, met inbegrip van de levering. (gegevens categorieën 1.-5.)

Om te zorgen voor persoonlijke begeleiding omtrent producten, training en ondersteuning (gegevens categorieën 1.-5.)

Om de informatie die Coloplast naar u stuurt af te stemmen op uw voorkeuren en informatie, en u gepersonaliseerde dienstberichten, herinneringen en enquêtes te sturen (gegevens categorieën 1., 3., 4., 6.)

Om u verpleegkundige diensten aan te bieden, waaronder beoordelingen (indien een dergelijke dienst in uw land wordt aangeboden, en u zich daarvoor hebt aangemeld) (gegevens categorieën 1., 3., 6.)

Om op geaggregeerde wijze producten, technologieën, algoritmen, communicatiepraktijken, apps en andere diensten van Coloplast te ontwikkelen en/of verbeteren, onder andere door een beter inzicht te krijgen in gebruikerservaringen, gedrag en voorkeuren. Dit omvat ook het verwerven van inzichten en het ontwikkelen en documenteren van product- en marketingclaims met betrekking tot de producten en diensten van Coloplast. (gegevens categorieën 1., 3., 4., 5.)

Om uw gegevens te delen met derde partijen die uw medische behandeling verlenen, financieren en/of goedkeuren, vgl. kolom 3 (gegevens categorieën 1.-5.)  

Om uw bestellingen van producten en proefpakketten te verwerken, met inbegrip van de levering, de afhandeling van recepten en de communicatie met zorgprofessionals en/of autoriteiten voor zover dit nodig is voor de verwerking van uw bestelling. (gegevens categorieën 1., 2., 3.)

 

 

 

Welke gegevens worden er over mij verzameld?

De gegevens die worden verzameld, zijn de gegevens die u aan Coloplast verstrekt. Deze kunnen omvatten:

1. Persoonsgegevens (voornaam, achternaam, postadres en indien nodig geboortedatum, geslacht). 

2. Contactgegevens (e-mailadres, en indien nodig telefoonnummer).

3. Gegevens over gezondheid en producten, indien nodig voor de aankoop (soort gebruikte producten, soort operatie, datum van operatie, gewicht, lengte).

4. Informatievoorkeuren: het soort informatie dat u hebt geselecteerd om te ontvangen.

5. Transactie- en activiteitengegevens: bestellingen, facturen, datum en tijd van gesprekken, afspraken en andere interacties met Coloplast. 

6. Andere informatie die u met Coloplast zou kunnen delen als onderdeel van het ondersteuningsprogramma.

 

 

Met wie deelt u deze gegevens?

Derde partijen die handelen in opdracht van Coloplast (bijv. leveranciers van cloud computing-diensten, software voor de verwerking van betalingen, ERP-software van derde partijen).

Coloplast verkoopt of deelt uw gegevens niet met andere derde partijen die ze voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Sommige van de bovengenoemde partijen kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer gegevens worden doorgegeven aan een land buiten de EER dat niet onder een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie valt, implementeren wij passende waarborgen om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd.

 

 

Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerkt u deze gegevens?

De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan contractuele verplichtingen en op basis van uw toestemming, vgl. artikel 6(1)(b) en artikel 6(1)(a), vgl. artikel 9(2)(a) van de AVG.

 

Hoelang bewaart u deze gegevens?

Zolang de toestemming van de gebruiker geldend is. Gegevens worden gewist als een gebruiker zijn toestemming intrekt of als er in de afgelopen drie jaar geen interacties hebben plaatsgevonden tussen de gebruiker en Coloplast (interacties omvatten bestellingen, brieven, e-mails, telefoonoproepen of andere vormen van communicatie).

Gegevens over transacties worden bewaard voor documentatiedoeleinden overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving, bijv. wetgeving op het gebied van boekhouding, belastingen, kwaliteit of verjaring van vorderingen.

 

 

Verantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke(n)

De lokale Coloplast-entiteit waarmee u contact hebt in uw land (klik op de link om de lokale entiteiten te zien).

en

Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denemarken

gezamenlijk (meer informatie over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de partijen is hier te vinden).

4. Toestemming voor marketing


Voor welk(e) doel(en) verzamelt en gebruikt u gegevens over mij?

Om met u te communiceren via sms-berichten, telefoon, e-mail en post, om nieuwsbrieven en marketingmateriaal te sturen, inclusief promotiemateriaal, over het aanbod van Coloplast dat voor u van belang is (gegevens categorieën 1.-5.)

Om de informatie die Coloplast naar u stuurt af te stemmen op uw voorkeuren en gegevens (persoonsgegevens, medische gesteldheid, gezondheids- en productgegevens, en transactie- en activiteitengegevens), onder meer in de vorm van gepersonaliseerde dienstberichten, herinneringen, speciale aanbiedingen en voordelen (gegevens categorieën 1.-5.)

Om segmentatieanalyse uit te voeren op basis van uw persoonsgegevens, medische gesteldheid, gezondheids- en productgegevens, transactie- en activiteitengegevens en informatievoorkeuren en om inzicht te verwerven, campagnes op maat uit te voeren en u te benaderen met informatie die voor u relevant is (gegevens categorieën 1., 3., 4., 5.)

 

 

Welke gegevens worden er over mij verzameld?

De gegevens die worden verzameld, zijn de gegevens die u aan Coloplast verstrekt. Deze kunnen omvatten:

1. Persoonsgegevens (voornaam, achternaam, postadres en indien nodig geboortedatum en geslacht). 

2. Contactgegevens (e-mailadres, en indien nodig telefoonnummer).

3. Medische gesteldheid, gezondheid en productgegevens indien nodig voor de aankoop (soort gebruikte producten, soort operatie, datum van operatie, gewicht, lengte).

4. Informatievoorkeuren: het soort informatie dat u hebt geselecteerd om te ontvangen.

5. Transactie- en activiteitengegevens: bestellingen, facturen, datum en tijd van gesprekken, afspraken en andere interacties met Coloplast. 

 

Met wie deelt u deze gegevens?

Derde partijen die handelen in opdracht van Coloplast (bijv. leveranciers van cloud computing-diensten, software voor de verwerking van betalingen, ERP-software van derde partijen).

Coloplast verkoopt of deelt uw gegevens niet met andere derde partijen die ze voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Sommige van de bovengenoemde partijen kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer gegevens worden doorgegeven aan een land buiten de EER dat niet onder een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie valt, implementeren wij passende waarborgen om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd.

 

 

Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerkt u deze gegevens?

De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan contractuele verplichtingen en op basis van uw toestemming, vgl. artikel 6(1)(b) en artikel 6(1)(a), vgl. artikel 9, lid (2)(a) van de AVG.

 

Hoelang bewaart u deze gegevens?

Zolang de toestemming van de gebruiker geldend is. Gegevens worden gewist als een gebruiker zijn toestemming intrekt of als er in de afgelopen drie jaar geen interacties hebben plaatsgevonden tussen de gebruiker en Coloplast (interacties omvatten bestellingen, brieven, e-mails, telefoonoproepen of andere vormen van communicatie).

 

 

Verantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke(n)

De lokale Coloplast-entiteit waarmee u contact hebt in uw land (klik op de link om de lokale entiteiten te zien).

 


 

 

  

Intrekking van toestemming

U kunt uw toestemming op elk moment kosteloos intrekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen negatieve gevolgen voor u, maar u zult niet langer de bijbehorende diensten en voordelen kunnen ontvangen. De toestemmingen zijn een vereiste voor het verkrijgen van de diensten waarop zij betrekking hebben (toestemming voor marketing is vereist voor het ontvangen van marketingmateriaal etc.). Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming van vóór de intrekking.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Alle gepersonaliseerde ondersteuning, het op maat maken van informatie en/of de segmentatieanalyse uitgevoerd onder 1. Toestemming voor bestellingen (toestemming voor de korte termijn) 2. Toestemming voor ondersteunende diensten, 3. Toestemming voor proefpakketten en/of 4. Toestemming voor marketing, hebben geen juridische of andere gelijksoortige significante gevolgen voor u. Het zal bijvoorbeeld geen invloed hebben op de prijzen die u worden aangeboden of verhinderen dat u producten en diensten kunt kopen.

Meer informatie over hoe Coloplast omgaat met uw gegevens en uw rechten

Raadpleeg de algemene privacyverklaring van Coloplast voor meer informatie over hoe Coloplast omgaat met uw persoonsgegevens, de contactinformatie voor de functionaris gegevensbescherming van Coloplast, wat uw rechten als betrokkene zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

3. Hoe contacteer ik Coloplast?

Voor vragen kunt u contact opnemen met privacyrequests@coloplast.com of met uw lokale Coloplast-vertegenwoordiger. Hier vindt u uw lokale Coloplast-kantoor: Contact us - Corporate (coloplast.com)

Sluiten

Probeer nu gratis

Bedankt voor uw aanvraag van een proefpakket!

Uw aanvraag is verzonden. U kunt dit scherm sluiten.

Bekijk desktopversie