Reduceren uitstoot

De grootste uitstoot van Coloplast bestaat uit grondstoffen, energie, zakenreizen en goederenvervoer. Milieu- en klimaatgerelateerde kwesties zoals klimaatverandering en natuurrampen zijn materiële kwesties voor Coloplast en voor onze belanghebbenden. Coloplast zet zich in om ons bedrijf op een duurzamere manier te runnen. Daarom hebben we ons gecommitteerd aan het VN-klimaatinitiatief, Business Ambition voor 1,5°C om te zorgen voor afstemming op de Overeenkomst van Parijs. Het is onze ambitie om in 2025 netto nul te zijn in scope 1+2, maar we kijken ook verder dan dat. Dit jaar hebben we onze netto-nul scope 1+2-doelstelling en scope 3-doelstelling van 50% emissiereductie per product ingediend bij het Science-Based Targets-initiatief voor validatie.

Hernieuwbare energie

Met de Strive25-strategie zet Coloplast zijn inspanningen op het gebied van hernieuwbare energie verder. Het is onze ambitie dat onze sites tegen 2025 op 100% hernieuwbare energie draaien. Ons plan is om elektriciteit in te kopen uit hernieuwbare bronnen en het gebruik van aardgas geleidelijk af te bouwen door over te schakelen op elektrische warmtepompen of door gebruik te maken van biogas.

Elektriciteit is goed voor meer dan 60% van het totale energieverbruik bij de productie. Coloplast dekt momenteel 100% van het elektriciteitsverbruik met hernieuwbare energie, waardoor onze uitstoot effectief wordt verminderd met meer dan 29.000 ton CO2e.

Goederenvervoer

Het goederenvervoer was in 2020/21 verantwoordelijk voor ongeveer 14% van de totale uitstoot van broeikasgassen van Coloplast. Met de groeipercentages van Coloplast zullen de transportbehoeften in de toekomst toenemen en bijgevolg zal ook de totale uitstoot van broeikasgassen door het transport van goederen toenemen. Coloplast vermindert de uitstoot van goederenvervoer door de lucht te vervangen door zee- en grondvervoer, aangezien luchtvervoer tot 100 keer meer CO2e uitstoten in vergelijking met zeevracht .In 2020/21 werden artikelen met spoorvervoer vanuit onze productielocatie in Hongarije naar China verscheept. Transport en distributie werden verder geoptimaliseerd, rekening houdend met emissiereductie door te focussen op optimalisatie van de containerhoogte in China. Verder is er een pilot gestart voor distributie over de weg tussen Denemarken en Duitsland en zijn er aanvullende regels opgesteld voor grotere leveringen per luchtvracht. Al deze acties hebben aanzienlijk bijgedragen aan de vermindering van het vervoer van goederen door de lucht.

In overeenstemming met de ambities van Strive25 zal Coloplast het gebruik van luchtvracht beperken tot 5% van het totaal aan verzonden mijlen.

Zakenreizen

Coloplast zal het aantal reizen beperken en tegelijkertijd emissie-efficiënte keuzes tijdens het reizen bevorderen. Ondanks de groei in alle regio's, wil Coloplast de uitstoot van bedrijfsluchtreizen met 10% verminderen in vergelijking met 2018/19-niveaus en vervolgens bevriezen. Coloplast zal het aantal zakenreizen beperken en tegelijkertijd emissie-efficiënte keuzes tijdens het reizen bevorderen. Coloplast zal ook de mogelijkheden voor digitaal vergaderen en thuiswerken in de organisatie versterken.

Coloplast exploiteert ook een wagenpark bestaande uit ongeveer 2.000 auto's. Om de impact te verminderen, zal Coloplast overschakelen op elektrische bedrijfswagens met een doelstelling van 100% tegen 2030 en 50% tegen 2025.

Sluiten

Probeer nu gratis

Bedankt voor uw aanvraag van een proefpakket!

Uw aanvraag is verzonden. U kunt dit scherm sluiten.

Bekijk desktopversie