Biatain® Silicone Ag met 3DFit

Bestrijdt en voorkomt biofilms waar het nodig is

Biatain Silicone Ag is een siliconen schuimverband dat geschikt is voor wonden met een vertraagde genezing vanwege bacteriën of wonden die het risico lopen te infecteren. Dit zijn bijvoorbeeld 2e graads brandwonden, donorsites, postoperatieve wonden, traumatische wonden (bijv. schaaf-, scheur- of snijwonden) en chronische wonden zoals beenulcera, doorligwonden en diabetische voetulcera.

Doodt 99,99% van de mature biofilms

Onderzoek toont aan dat Biatain Silicone Ag 99,99% van de mature biofilms (P. aeruginosa) doodt en de vorming van biofilm voorkomt (in vitro aangetoond)1. Biatain Silicone Ag is ook tot 7 dagen effectief tegen veel verschillende bacteriën en schimmels1.

Vormt naar het wondbed

Biatain Silicone Ag vormt zich naar het wondbed om exsudaatophoping te verminderen en Ag in het wondbed af te geven.

Verticale absorptie

De microcapillairen in het schuim absorberen exsudaat in verticale richting, waardoor Ag vrijkomt.

Houdt exsudaat vast

Wondvocht wordt opgenomen en zelfs onder compressie vastgehouden, waardoor het risico op maceratie en verspreiding van infectie naar de wondranden en de huid rondom de wond wordt verkleind.

Biofilms voorkomen

Biofilms zijn clusters van bacteriën en schimmels die zijn ingebed in de wondomgeving en binnen 24 uur kunnen ontstaan. Ze kunnen zowel in het wondbedoppervlak als in het weefsel onder het wondbed kunnen worden aangetroffen(3). De aanwezigheid van biofilms kan leiden tot infectie, ontsteking en vertraagde genezing(4). Ze vormen dus een uitdaging voor het immuunsysteem en zijn moeilijk met antibiotica te bestrijden(2).

Conventionele schuimverbanden laten een opening tussen het wondbed en het verband, waardoor exsudaat zich kan ophopen. Dit kan bevorderend zijn voor de groei van bacteriën, waardoor een verhoogd risico op infectie en daaropvolgende ontwikkeling van biofilms bestaat.

Biatain Silicone Ag met 3DFit Technologie zorgt voor een optimaal contact met het wondbed om exsudaatophoping te verminderen. Door Ag af te geven, bestrijdt Biatain Silicone Ag de meeste biofilms(1).

Wondbehandeling bij infectie

1. Voorbereiding van het wondbed

Door spoeling en debridement van geïnfecteerde wonden kan dood en niet-levensvatbaar weefsel, waaronder sommige biofilms, worden verwijderd voordat een verband wordt aangebracht.

2. Een conformerend verband

Het verband moet de opening vullen tussen het wondbed en het verband, en moet het exsudaat absorberen en vasthouden. Zo ontstaat er een minder gunstige omgeving voor de ontwikkeling van biofilm.

3. Infectiebescherming

Het actieve bestanddeel moet effectief zijn tegen biofilms en veel verschillende soorten bacteriën en schimmels om een optimale genezing te ondersteunen.

Case study: Geïnfecteerde diabetische voetzweer

Biatain Silicone Ag zorgde ervoor dat een geïnfecteerde diabetische voetzweer na zes weken volledig genezen was.

De patiënt was een 80-jarige man die al 20 jaar leed aan diabetes mellitus type 2. De zweer was geïnfecteerd met S. aureus en Corynebacterium. De zweer trad acht weken voorafgaand aan de behandeling met Biatain Silicone Ag op.

Referenties

Zie volledige lijst
  1. Christiansen et al. In vitro evaluation of a silver foam dressing with and without silicone adhesive against biofilms and a broad range of microorganisms. Poster EWMA 2018.
  2. Bjarnsholt T. The role of bacterial biofilms in chronic infections (2013). APMIS 121 (Suppl. 136): 1–51
  3. International Wound Infection Institute (IWII) Wound infection in clinical practice. (2016).
  4. WUWHS. Position Document: Management of Biofilm. Wounds International (2016) 4.
Sluiten
Sluiten

Probeer nu gratis

Bedankt voor uw aanvraag van een proefpakket!

Uw aanvraag is verzonden. U kunt dit scherm sluiten.

Bekijk desktopversie