Toestemmingsverklaring

Hierbij geef ik toestemming aan Coloplast BV en Coloplast AS (tezamen: “Coloplast”) om mijn persoonsgegevens te verwerken zoals hieronder nader beschreven.

1. Doeleinden
Coloplast verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Enquête en onderzoek
Coloplast verwerkt uw bijdragen aan vragenlijsten, onderzoeken en enquêtes voor het verbeteren van haar producten en diensten.

Proefpakketten
Coloplast verwerkt uw naam en adresgegevens voor de aanvraag van proefpakketten, het verwerken van de bestellingen en de algemene administratie.

Klantenservice
Coloplast verwerkt uw interacties met onze klantenservice voor trainingsdoeleinden en om de kwaliteit van onze klantenservice te bewaken en te verbeteren.

Marketing
Coloplast houdt u op de hoogte van haar producten en diensten via de door u opgegeven communicatiemiddelen zoals email, sms, chat, post en telefoon. U kunt zich te allen tijde op eenvoudige wijze afmelden via een in de berichten opgenomen afmeldoptie of door ons een bericht te sturen op nlcare@coloplast.com. Coloplast maakt gebruik van externe service providers, waaronder sociale- en advertentienetwerken, voor ondersteuning bij marketing- en communicatie initiatieven. Voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de bovenstaande verwerkingsdoeleinden kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de dochtermaatschappijen van Coloplast AS.

2. Derde partijen
Coloplast kan gebruik maken van externe dienstverleners die uw gegevens namens Coloplast verwerken. Verder kan Coloplast uw gegevens met haar dochterondernemingen delen in het kader van de genoemde doeleinden.

3. Doorgifte naar landen buiten de EU
In sommige gevallen kunnen uw gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Wij wijzen u erop dat in dergelijke landen mogelijk andere regels voor de bescherming van uw persoonsgegevens gelden.

4. Bewaartermijnen
Uw gegevens worden opgeslagen voor zo lang als nodig is om te voldoen aan de in deze verklaring genoemde doeleinden.

5. Uw rechten
U kunt op elk gewenst moment contact opnemen met Coloplast met een verzoek om:

  • toegang tot uw gegevens;
  • wijziging of verwijdering van uw gegevens;
  • beperkingen voor Coloplast in de verwerking van uw gegevens;
  • uw recht op verzet uit te oefenen;
  • uw gegevens te ontvangen in een gangbaar formaat om uw gegevens indien mogelijk over te dragen naar een derde partij; en
  • intrekking van uw toestemming met het bovenstaande.

6. Vragen en opmerkingen
Als u vragen of opmerkingen heeft over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken dan kunt u contact met ons opnemen via:
E: nlcare@coloplast.com
T: 0800 022 98 98
De functionaris voor de gegevensbescherming van Coloplast kunt u bereiken op nlcare@coloplast.com..
Indien u niet tot een genoegzame oplossing komt met Coloplast ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich wenden tot de lokale privacytoezichthouder.

Wij vragen u ook de global privacy notice te lezen.

Sluiten

Probeer nu gratis

Bedankt voor uw aanvraag van een proefpakket!

Uw aanvraag is verzonden. U kunt dit scherm sluiten.

Bekijk desktopversie