PRIVACY STATEMENT COLOPLAST NEDERLAND

Coloplast B.V. (“Coloplast”) hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Coloplast verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Telecommunicatiewet. De verwerking van persoonsgegevens is door Coloplast aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer 1047242. Heeft uw vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? U kunt altijd contact met ons opnemen, ook bij eventuele klachten. Coloplast is “verantwoordelijke” voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke:
Coloplast B.V. 

Bezoekadres:
Softwareweg 1
3821 BN Amersfoort
Nederland 

Postadres:
Postbus 1111
3800 BC Amersfoort
Nederland
BTW nummer: 006095641B01
KVK Amersfoort: 31030211 

Vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op. Wij staan voor u klaar.
Consument: 0800 022 98 98
Zakelijke klant: +31 33 454 44 45
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.

 

Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die naar u als individuele natuurlijke persoon herleidbaar zijn. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres. Ook registreren we welke (proef)producten u aanvraagt en daarmee is voor Coloplast inzichtelijk voor welke aandoening u informatie of producten aanvraagt. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig om met deze bijzondere persoonsgegevens.


Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Coloplast gebruikt uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan uw verzoek, bijvoorbeeld om u een proefpakket toe te kunnen zenden dat u heeft aangevraagd. Ook toetsen wij graag onze dienstverlening. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onderzoek te doen naar gebruik van onze producten en diensten, onder meer door uw persoonsgegevens te verrijken met gegevens uit andere bronnen. We kunnen u ook benaderen via email of telefoon om te vragen naar uw ervaringen met onze producten en diensten. Als we met u bellen, worden gesprekken opgenomen. Dat doen we uitsluitend voor trainingsdoeleinden.  Via email of telefoon kunnen we u ook vragen of u deelnemer wil worden van één van onze product panels. Van tijd tot tijd kunnen we u informatie toezenden die relevant voor u kan zijn. We zullen u ook informeren over onze nieuwe producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn. We kunnen dat doen via email of telefoon, ook als u uw nummer heeft geregistreerd in het bel-me-niet register. Natuurlijk kunt u zich te allen tijde afmelden indien u geen prijs stelt op deze informatie.


Uw persoonsgegevens geven wij nooit door aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Coloplast nooit aan derden verkocht of gratis ter beschikking gesteld aan andere partijen, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft verleend. Partijen die ons helpen bij de uitvoering van een overeenkomst, zoals de verzending van uw proefpakket, verzending van informatie of de uitvoering van onderzoek,  verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Coloplast en het is hen verboden uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.


Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Maakt u gebruik van het invulformulier op de website, dan worden uw gegevens niet versleuteld verzonden.
U kunt te allen tijde uw gegevens bij ons inzien of corrigeren. Neem dan contact met ons op via email of telefoon. Heeft u bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens en/of wil u niet langer informatie van Coloplast ontvangen, neem dan ook contact met ons op via email of telefoon. We kunnen u vragen zich te identificeren zodat we zeker weten dat u of een vertegenwoordiger van u, zoals een familielid, het verzoek doet.


Cookies

Maakt u gebruik van onze website, dan kunnen er cookies op uw randapparatuur worden opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die Coloplast helpen uw gebruik van de website te verbeteren. Op het plaatsen van cookies is ons cookiebeleid van toepassing, klik hier voor meer informatie. 


Over Coloplast

Coloplast wil iedereen waar ook ter wereld helpen een actief leven te leiden met een blaas of darmprobleem. Coloplast B.V. is dan ook onderdeel van het wereldwijde bedrijf Coloplast. Coloplast heeft vestigingen over de hele wereld en heeft haar hoofdvestiging in Denemarken. Uw gegevens delen wij nooit op persoonsniveau met onze zusterbedrijven. Wel kunnen we geaggregeerde data, gegevens die niet meer herleidbaar zijn tot u als individuele natuurlijke persoon, delen met onze zusterbedrijven.


Wijzigen

Coloplast kan haar privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Als een wijziging voor u mogelijk grote impact heeft, zal Coloplast u daarover informeren via email of een melding op de website.


Amersfoort, april 2015 

Sluiten

Probeer nu gratis

Bedankt voor uw aanvraag van een proefpakket!

Uw aanvraag is verzonden. U kunt dit scherm sluiten.

Bekijk desktopversie