Disclaimer

Lees voor gebruik van de website de disclaimer en het cookie beleid. U gaat akkoord met dit beleid als u gebruikt maakt van de website. Maak geen gebruik van de website als u niet akkoord gaat. 

 

De Coloplast Groep heeft het recht om op elk moment de inhoud van deze website te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder daar melding van te maken.De website is in eigendom van en wordt beheerd door de Coloplast Groep. De Coloplast Groep heeft haar hoofdkantoor in Denemarken en onderhoudt de website. U bent vrij om de inhoud van de website voor niet-commercieel gebruik te downloaden, mits u de rechten die daarop rusten (auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten) respecteert. U mag echter niet de inhoud van de website (inclusief tekst, afbeeldingen, audio en video) voor publieke of commerciële doeleinden kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, verzenden of op welke andere wijze verspreiden, zonder schriftelijke toestemming van de Coloplast Groep. Neem contact op met onze juridische afdeling.

 


Coloplast producten

De afgebeelde producten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen of zijn bekend onder een andere naam. Indicaties voor gebruik kan variëren van land tot land. Wij adviseren altijd om contact op te nemen met een verpleegkundige en lees vóór gebruik de bijsluiter.

 


Copyright

U moet ervan uitgaan dat alles wat u ziet of leest op deze website via auteursrechten is beschermd tenzij anders vermeld en mag alleen worden gebruikt volgens deze juridische aspecten. De Coloplast Groep kan niet garanderen dat uw gebruik van de informatie op deze website geen rechten van derden, die geen eigendom zijn van of aangesloten zijn bij de Coloplast Groep, zal schenden. Afbeeldingen zijn eigendom van of worden met toestemming gebruikt door de Coloplast Groep. Het gebruik van deze afbeeldingen door u, of iemand anders die door u is gevraagd, is verboden, tenzij specifiek toegestaan door deze juridische aspecten.  Elk ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen is een inbreuk op het auteursrecht, merkenrecht, de wetten op privacy en publiciteit en communicatie reglementen en statuten.

 


E-mail en invulformulieren

Elke communicatie of materiaal dat via de website wordt verzonden, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal in overeenstemming met deze clausule door de Coloplast Groep of haar dochterondernemingen als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom worden behandeld. U doet expliciet afstand van alle vertrouwelijkheid met betrekking tot dergelijk materiaal en verleent de Coloplast Groep of haar dochterondernemingen een auteursrechtelijke-vrije licentie om dit materiaal voor welk doel dan ook te gebruiken. Bovendien, geeft u toestemming aan de Coloplast Groep om alle ideeën, concepten, kennis of technieken die u via de website heeft verzonden gratis te gebruiken voor de verbetering van onze producten, services en marketing .

 

De persoonlijke gegevens worden door de Coloplast Groep verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Coloplast gebruikt de gegevens om te informeren naar uw ervaringen en om u informatie over producten en services toe te sturen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het bewaren van uw gegevens. 

 


Informatie op de website

Wij doen ons best om correcte en up-to-date informatie op de website te tonen. Echter geeft Coloplast geen garanties met betrekking tot de juistheid van de informatie. De Coloplast Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden op de website.De informatie die op de website wordt gegeven is geen vervanging van medische zorg. Bij twijfel over uw gezondheid dient u altijd contact op te nemen met uw arts of verpleegkundige.

 

De inhoud van het Coloplast OC Care programma oftewel het Stoma Care Programma is oorspronkelijk ontwikkeld door stomaverpleegkundigen uit de Verenigde Staten, conform de WOCN standaard (WOCN: Wound, Ostomy and Continence Nurses Society). De inhoud is sindsdien herschreven door WCET gecertificeerde verpleegkundigen in samenwerking met het COF om aan de WCET standaard voor zorg te voldoen. (WCET: World Council of Enterostomal Therapists) en COF (Coloplast Ostomy Forum). De bestaande OC Care inhoud wordt voortdurend geevalueerd en bijgewerkt om aan de huidige eisen te voldoen. Nieuwe content wordt door onze WCET gecertificeerde verpleegkundigen bij Coloplast in samenwerking met het COF en een afvaardiging van experts op het gebied van beweging, voeding en gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk ontwikkeld. De persoonlijke verhalen zijn geschreven door mensen die zelf een stoma hebben en graag hun ervaringen over het leven met een stoma willen delen. Zij hebben allen toestemming gegeven om hun ervaringen wereldwijd te delen.

 

 


Handelsmerken en logo's

De handelsmerken en logo's, weergegeven op de website, zijn handelsmerken van de Coloplast Groep. Niets op deze website mag worden opgevat als dat, bij implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om een handelsmerk getoond op de website, zonder de schriftelijke toestemming van de Coloplast Groep of een derde partij die de merken getoond op mogen bezitten gebruiken de website.

 


Links

Deze website bevat links naar andere websites die niet onder het beheer staan van de Coloplast Groep. De Coloplast Groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en niet aansprakelijk voor schade of letsel dat voortkomt uit de inhoud van die websites. 

Links naar deze website zijn welkom, mits u niet vermeldt of suggereert dat er sprake is van sponsoring of aanbeveling door de Coloplast Groep. U mag ook niet enig intellectueel eigendom of auteursrechtelijk beschermd materiaal van deze website ergens anders op een website plaatsen.

 


Contact met de Coloplast Group

Als u vragen heeft over de juridische aspecten met betrekking tot de website dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze juridische afdeling in Denemarken: Coloplast Group's Legal Department (Engelstalig)

Sluiten

Probeer nu gratis

Bedankt voor uw aanvraag van een proefpakket!

Uw aanvraag is verzonden. U kunt dit scherm sluiten.

Bekijk desktopversie