Scholingen Stomazorg

Coloplast stond aan de basis van moderne stomazorg, een vakgebied dat nog steeds in ontwikkeling is. Ons scholingsprogramma biedt heldere en praktijkgerichte scholingen voor zowel de beginnende als ervaren (stoma) verpleegkundige.

Alle scholingen zijn dusdanig opgezet dat u na afloop het geleerde gelijk in de praktijk kunt toepassen. We hechten grote waarde aan het delen van kennis en kunde. Dit kan zijn door het inbrengen van cases of plenaire discussie over actuele thema’s.

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via infoacademy@coloplast.com of bel 033- 454 44 44. 

direct inschrijven

Basis stomazorg Basis stomazorg Tijdens deze scholing worden alle aspecten rondom stomazorg in basis besproken en geoefend. Er is veel aandacht voor zowel theorie als praktijk. Daarbij is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Lees meer
Sluiten

Basis stomazorg

Locatie, data en tijd

Datum: Deze scholing heeft plaatsgehad in november 2016. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Locatie: Coloplast BV, Softwareweg 1, Amersfoort

Tijd: 16:00 - 20:15 uur

Accreditatie: 3 punten

Tijdens deze scholing worden alle aspecten rondom stomazorg in basis besproken en geoefend. Er is veel aandacht voor zowel theorie als praktijk. Daarbij is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Inhoud

In deze scholing wordt ingegaan op de anatomie en pathologie van de darmen, de indicaties en stomachirurgie, waarna vervolgens uitgebreid de verschillende soorten stoma’s en aandachtspunten van zorg worden behandeld. Daarnaast komen complicaties aan bod die na een operatie kunnen optreden. In kleine groepjes en plenair wordt diverse casuïstiek besproken. 


Na het volgen van de scholing 

• Heeft u uw basiskennis van anatomie en pathologie van de darmen verbeterd

• Kent u de indicaties en de diverse operatietechnieken

• Weet u wanneer en hoe u welk stomamateriaal in kunt zetten

• Kunt u huidproblemen herkennen en oplossen

• Heeft u uw vaardigheden rondom basis stomazorg verbeterd

 

Programma
• Basis stomazorg, theorie

• Praktische vaardigheden stomamateriaal

• Casuïstiek

 

Docent
• Sandra Oosterlaar, Stoma-, GE-regie-, en DEC-verpleegkundige, Deventer Ziekenhuis

 

Voor wie?
U bent beginnend stomaverpleegkundige of algemeen verpleegkundige werkzaam op de afdeling, de stomapoli of thuiszorg en u heeft regelmatig te maken met patiënten met een stoma.


direct inschrijven

Sluiten
Complexe stomazorg; van probleem naar oplossing. Complexe stomazorg; van probleem naar oplossing. Tijdens deze scholing staat deskundigheidsbevordering door van elkaar te leren centraal. Aan de hand van diverse casuïstiek worden de meest complexe situaties in de groep besproken. Het meebrengen van eigen voorbeelden is een must. Een actieve deelname is van groot belang. Lees meer
Sluiten

Complexe stomazorg; van probleem naar oplossing

Locatie, data en tijd

Datum: 1 juni 2017
Locatie: Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort
Tijd: 16:00 - 20:30 uur
Accreditatie: 3 punten

Tijdens deze scholing staat deskundigheidsbevordering door van elkaar te leren centraal. Aan de hand van diverse casuïstiek worden de meest complexe situaties in de groep besproken. Het meebrengen van eigen voorbeelden is een must. Een actieve deelname is van groot belang.

 

Inhoud

De scholing bestaat deels uit een theoretisch, maar vooral uit een praktisch, interactief gedeelte, waarbij ook nieuwe ontwikkelingen en vooral veel casuïstiek behandeld zullen worden. De onderwerpen die onder andere besproken worden zijn:

 

Complexe stomazorg in de praktijk

Complicaties

Huidproblemen peristomale huid

Diverse casuïstiek

Oefeningen complexe problemen

 

Docent
Annemarie van der Spek, verpleegkundig specialist coloncare, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam

 

Programma
Complexe stomazorg

Complicaties

Casuïstiek huidproblemen

Groepsopdracht

 

Na het volgen van de scholing
• heeft u uw deskundigheid rondom stomazorg vergroot
• kunt u deze deskundigheid gericht inzetten in de dagelijkse praktijk

 

Voor wie?
U bent een ervaren stomaverpleegkundige werkzaam in het ziekenhuis of thuiszorg

Sluiten
Seksualiteit; zit ook tussen de oren….. Seksualiteit; zit ook tussen de oren….. Gezondheidsproblemen, een medische behandeling en het krijgen van een stoma heeft bij veel mensen een negatieve invloed op het zelfbeeld. Dit heeft vaak ook gevolgen voor de seksualiteit, terwijl het hebben van een stoma het seksleven niet hoeft te belemmeren. Lees hier meer
Sluiten

Seksualiteit; zit ook tussen de oren....

Seksualiteit; zit ook tussen de oren....

Locatie, data en tijd

Datum:  wordt nog ingepland

Tijd:       16.00 – 20.30 uur

Locatie:  Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort

Accreditatie:  Wordt aangevraagd

Aantal deelnemers: 12- 15

Gezondheidsproblemen, een medische behandeling en het krijgen van een stoma heeft bij veel mensen een negatieve invloed op het zelfbeeld. Dit heeft vaak ook gevolgen voor de seksualiteit, terwijl het hebben van een stoma het seksleven niet hoeft te belemmeren.

 

Inhoud

Bij seksualiteit denkt men vaak aan plezier en ontspanning. Voor mensen met een stoma is dit niet altijd vanzelfsprekend en kan hulp nodig zijn.Deze hulpvraag kan zowel medisch als psychologisch zijn.

In het eerste deel van deze workshop gaan we dieper in op de psychologische kant van seksualiteit. We bespreken psychologische problemen die mensen met een stoma kunnen tegenkomen en welke gevolgen dit heeft voor de seksualiteit.

Daarnaast gaan we dieper in op het herkennen en bespreekbaar maken van problemen met seksualiteit. U krijgt handvatten hoe u deze patiënten kunt begeleiden en adviseren binnen uw praktijk én wanneer moet u doorverwijzen.

In het tweede deel van de workshop staat seksualiteit in de dagelijkse praktijk centraal. We bespreken de verschillende patiënten en welke problemen zij ervaren op seksueel gebied. Aan de hand van casuïstiek geeft een ervaren verpleegkundige voorbeelden uit de praktijk. De workshop zal u helpen inzicht te krijgen in mogelijke verpleegkundige interventies, behandelingen en oplossingen.

 

Na het volgen van de scholing

• Heeft u kennis van de invloed van psychologische problemen op seksualiteit

• Heeft u inzicht in uw eigen houding ten opzichte van seksualiteit

• Heeft u handvatten om problemen met seksualiteit bespreekbaar te maken

• Bent u bekend me de hulpverleningsmogelijkheden op het gebied van seksualiteit

 

 

Docent:

Psycholoog/ seksuoloog, spreker volgt….

Ada Veldink, stoma-, continentie-, wond- en andrologieconsulent,

AMC AmsterdamVoor wie?

U bent als (stoma) verpleegkundigewerkzaam op de afdeling of polikliniek in een ziekenhuis en bent nauw betrokken bij de begeleiding van patiënten met een stoma. 

 


Sluiten
Regioworkshop Basis Motivational Interviewing Regioworkshop Basis Motivational Interviewing Motiveren tot gedragsverandering is soms lastig en mogelijk vraagt u zich af wat u als professional kunt doen. Een ding is zeker, duidelijke communicatie is van groot belang! Motivational Interviewing (motiverende gespreksvoering) geeft u inzicht en handvatten om stomadragers te motiveren tot gedragsverandering en om therapietrouw te bewerkstelligen. Lees hier meer
Sluiten

Motivational interviewing

Locatie, data en tijd

Datum

Zwolle       : Dinsdag 16 mei 2017

 

Tijd           : 14.00 – 20.00 uur

Locatie     :  Over de locatie wordt u nader geïnformeerd

 

Accreditatie:               Wordt aangevraagd

Voorbereiding:            Voorbereidingsopdracht

Aantal deelnemers:    12-15  

Stomadragers blijvend motiveren tot goede stomabasiszorg, keuzes rondom de behandeling en stomamateriaal of het bereiken van een gezond gewicht. Allemaal aspecten en uitdagingen die u als verpleegkundige tegenkomt in de dagelijkse praktijk.

Motiveren tot gedragsverandering is soms lastig en mogelijk vraagt u zich af wat u als professional kan doen. Een ding is zeker, duidelijke communicatie is van groot belang! Motivational Interviewing (motiverende gespreksvoering) geeft u inzicht en handvatten om stomadragers te motiveren tot gedragsverandering en om therapietrouw te bewerkstelligen. 

 

Inhoud

Motivational Interviewing is een evidence-based methode om cliënten te motiveren naar gezond gedrag en goede stomabasiszorg.

 

De moderne mens wordt steeds kritischer en accepteert niet zomaar het advies dat door de zorgprofessional wordt aangedragen. Mogelijk vraagt ook u zich af, waarom doen mensen niet direct wat de zorgprofessional zegt? Of heeft u meegemaakt dat mensen ‘ja’ zeggen en thuis anders doen. Wilt u ook graag inzicht waarom mensen adviezen van de zorgprofessional negeren, terwijl ze weten dat het een goed advies is?

 

Deze workshop over motiverende gespreksvoering geeft u handvatten hoe u stomadragers kunt motiveren tot gedragsverandering. Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van casuïstiek uit de stomazorgpraktijk. De workshop is interactief, theorie en praktische oefeningen wisselen elkaar voortdurend af.

Tijdens de workshop komen de verschillende fasen van gedragsverandering aan bod. Er wordt stil gestaan bij de vier rocessen en de basishouding van Motiverende Gespreksvoering. Verder wordt geoefend met verschillende technieken om aan te sluiten bij de patiënt en om verandertaal uit te lokken. Ook ‘weerstand’ en de invloed daarop van de verpleegkundige komt uitgebreid aan bod. De workshop biedt volop ruimte om aan de hand van ingebrachte casuïstiek vragen te stellen en te oefenen. Kortom, een zeer praktijkgerichte training met veel oefening.

 

 

Docent

Hilde Jans, psycholoog, trainer en adviseur, eigenaar Cambiamo (bekend van het programma Obese) 


 

Voor wie?

Stomaverpleegkundigen /verpleegkundig specialisten of verpleegkundigen met aandachtsgebied stomazorg werkzaam in een ziekenhuis. 

 

 Sluiten
Darmfalen en voeding Darmfalen en voeding Wegens eerder succes organiseren we ook dit jaar weer deze interessante workshop. Bij stoma’s en fistels kan de patiënt te maken krijgen met high output problemen. In sommige gevallen spreken we dan over darmfalen. De stoma- of fistelzorg bij deze patiënten betreft complexe zorg, welke specifieke kennis over voeding, vocht en medicatie vereist. Lees hier meer
Sluiten

Darmfalen en voeding

Locatie, data en tijd

Deze workshop is vol; u wordt op de wachtlijst geplaatst.

 

Datum: 18 mei 2017

Tijd: 16.00 – 20.30 uur

Ontvangst: Vanaf 15.30 uur

Locatie: Coloplast Academy,Softwareweg 1, Amersfoort

Accreditatie: 3 punten

Aantal deelnemers: 10 – 25 

Wegens eerder succes organiseren we ook dit jaar weer deze interessante workshop. Bij stoma’s en fistels kan de patiënt te maken krijgen met high output problemen. In sommige gevallen spreken wedan over darmfalen. De stoma- of fistelzorg bij deze patiënten betreft complexe zorg, welke specifieke kennis over voeding, vocht en medicatie vereist.

 

Inhoud

Na aanleg van een ileostoma worden voeding en vocht nog belangrijker. Zeker in het geval van een Short Bowel Syndroom, maar ook bij high outputproblemen van stoma’s en fistels worden de adviezen hierover nog specifieker. Bij deze workshp  gaan we dieper in op de oorzaken en gevolgen van darmfalen. U ontvangt informatie en adviezen over voeding en medicatie voor patiënten met een ileostoma, high outputstoma of-fistel en de behandeling van ShortBowel Syndroom.

Deze workshop biedt verdieping van uw theoretische kennis over vocht- en voedingsadviezen bij darmfalen. Aan de hand van casuïstiek krijgt u nieuwe inzichten en bruikbare adviezen voor uw dagelijkse praktijk.U leert wat de rol van arts en diëtist is in deze behandeling en hoe u zelf bij kunt dragen de vocht- en voedingsinnamevan uw patiënt te optimaliseren.

 

Na het volgen van de workshop

• Heeft u kennis van de definitie, oorzaken en gevolgen van darmfalen

• Kunt u benoemen welke adviezen t.a.v. vocht, voeding en medicatie belangrijk zijn voor patiënten met high      outputproblemen

• Kunt u patiënten met high outputproblematiek ondersteunen in het gebruik van een juiste vocht- envoedingsinname

• Bent u bekend met de dieetbehandelingsrichtlijnen ileostoma en Short Bowel Syndroom

• Bent u bekend met het belang en de meerwaarde van een multidisciplinaire behandeling bij high output problemen

 

Docent:

Hester Wierda, diëtist Darmfalenteam Radboudumc

 

Voor wie?

U bent een (ervaren) stomaverpleegkundige in een instelling en werkzaamop een afdeling of polikliniek. U bent verantwoordelijk voor de stomazorg.

Sluiten
Care, oncologie en stomazorg Care, oncologie en stomazorg Care naast cure. Het een kan niet zonder het ander. Naast de verplegende- en verzorgende taken hebben verpleegkundigen ook een voorlichtende en ondersteunende rol. Voor oncologiepatiënten en hun naasten is de verpleegkundige een belangrijk aanspreekpunt en vaak ook een coach. De verpleegkundige begeleidt deze mensen en hun naasten tijdens de medische behandeling en bij het oppakken van het dagelijks leven. Inzicht in basis psychosociale zorg is daarom van essentieel belang! Lees hier meer
Sluiten

Care, oncologie en stomazorg

Deze workshop is geschikt voor verpleegkundigen die in hun dagelijkse werk te maken hebben met oncologische patiënten. Naast kennis van de verpleging en verzorging wordt er ook vaak een beroep gedaan op psychosociale begeleiding. De verpleegkundige speelt daarmee een belangrijke rol in het signaleren van de behoefte aan ondersteuning en ook in het bieden hiervan.

 

Inhoud

In de workshop wordt ingegaan op verschillende aspecten van basis psychosociale oncologie, zoals die door verpleegkundigen kan worden geboden. Het signaleren van een hulpvraag en psycho-educatie vanuit de verpleegkundige rol komen aan bod. Daarnaast bespreken we de copingstijlen en verschillende vormen van zelfmanagementondersteuning; hoe kun je helpen om je patiënten de eigen regie te laten behouden of weer terug te nemen. Aan de hand van (ingebrachte) casuïstiek wordt met de theorie geoefend. De workshop is interactief en er is ruimschoots de gelegenheid voor het uitwisselen van ervaring en het stellen van vragen. 

 

Na het volgen van de scholing

- Heeft u inzicht in verschillende aspecten van basis psychosociale zorg
  bij kanker

- Heeft u inzicht in verschillende copingstijlen, coachingsmodellen en
  gesprekstechnieken

- Heeft u inzicht in psycho-educatie en zelfmanagementondersteuning

- Heeft u zicht op de sociale kaart psychosociale zorg voor de
  oncologische patiënt

 

Docent

Arrien van Prooijen – de Jong.

Is oncologieverpleegkundige en care consulent voor Care for cancer, werkzaam  als opleidingdocent en trainer  op de Hogeschool te Ede, Nijmegen, Radboud academie,  e.a. instellingen. 

 

Voor wie

Stomaverpleegkundigen en/ of verpleegkundigen met aandachtsgebied stomazorg die in hun dagelijkse praktijk nauw betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van oncologische patiënten.


Sluiten
Sluiten

Probeer nu gratis

Bedankt voor uw aanvraag van een proefpakket!

Uw aanvraag is verzonden. U kunt dit scherm sluiten.

Bekijk desktopversie