Persoonlijke ontwikkeling

Coloplast stond aan de basis van moderne stomazorg, een vakgebied dat nog steeds in ontwikkeling is. Ons scholingsprogramma biedt heldere en praktijkgerichte scholingen voor zowel de beginnende als ervaren (stoma) verpleegkundige.

Alle scholingen zijn dusdanig opgezet dat u na afloop het geleerde gelijk in de praktijk kunt toepassen. We hechten grote waarde aan het delen van kennis en kunde. Dit kan zijn door het inbrengen van cases of plenaire discussie over actuele thema’s.

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via infoacademy@coloplast.com of bel 033- 454 44 44. 

direct inschrijven

Evidence Based Practice

Evidence Based Practice

Lees hier meer
Sluiten

Evidence Based Practice

Locatie, datum en tijd

Datum:  14 mei 2019

Tijd:       14.00 – 20.00 uur

Ontvangst:    Vanaf 13.30 uur

Locatie:           Coloplast Academy, Softwareweg1, Amersfoort 

 

Accreditatie 5 punten

Rekent u op ca. 2 uur voorbereidingstijd.

In de zorg worden nog altijd verpleegkundige handelingen verricht omdat het al jaren zo gedaan wordt. Maar is wat we doen functioneel en welke handeling draagt echt bij aan goede zorg? Wat is EBP nu precies? In deze workshop maakt u kennis met EBP én leert u informatie te beoordelen op kwaliteit en juistheid zodat het u kan helpen bij het nemen van beslissingen om te komen tot adequate, effectieve en efficiënte zorg.

 

Inhoud

Een aantal verpleegkundige handelingen worden gedaan omdat we het zo geleerd hebben. Of misschien hebben we ooit ervaren dat iets goed werkte bij een patiënt. Deze opgedane ervaringen, uw expertise, vormen de basis voor EBP. Maar om tot een goede beslissing te komen worden deze ervaringen zonodig aangevuld en/of gecorrigeerd door de resultaten van een onderzoek. In deze interactieve workshop leert u stapsgewijs op welke wijze u EBP kunt toepassen in uw praktijk.  

 

U leert op welke wijze u een onderzoeksvraag moet formuleren, hoe u efficiënt literatuur kunt opzoeken, hoe u deze moet beoordelen en hoe deze evidence uitkomsten u vervolgens kunnen helpen bij het nemen van beslissingen.

 

Na het volgen van de workshop

 • Kunt u benoemen wat EBP inhoud
 • Bent u in staat een onderzoeksvraag te formuleren
 • Kunt u op effectieve wijze relevante studies zoeken en beoordelen
 • Kunt u EBP toepassen aan de hand van casuïstieken uit de praktijk

 

Voor wie?

U bent stoma-, continentieverpleegkundige of gespecialiseerd verpleegkundigen met aandachtsgebied darmspoelen en werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum.

 

 

Docenten:
Dr. Gerrie Bours, Hoofddocent en senioronderzoeker , Zuyd Hogeschool, Heerlen

Dr. Petra Erkens, Docent verpleegkunde en onderzoeker, Zuyd Hogeschool. Heerlen en Epidemioloog universiteit Maastricht  

 

direct inschrijven

Sluiten
Klinisch redeneren

Klinisch redeneren

Lees hier meer
Sluiten

Klinisch redeneren

Klinisch redeneren

Locatie, data en tijd

Datum   4 juni 2019

Locatie Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort
Tijd           16.00- 20.30 uur
Accreditatie  4 punten

Klinisch redeneren is niet nieuw. Mede door complexere zorgvragen krijgt het de laatste tijd wel steeds meer aandacht. Met behulp van klinisch redeneren kunt u wellicht zorgkeuzes methodisch onderbouwen.

Maar wat is het nu precies? En wat kan klinisch redeneren voor u betekenen in de dagelijkse praktijk? In deze workshop maakt u kennis met de methode klinisch redeneren én ervaart u zelf het effect op uw verpleegkundige besluitvorming.

Inhoud

Verpleegkundige observaties doen, is een belangrijk onderdeel van uw werk.
Bij klinisch redeneren vormen deze observaties de basis voor uw vervolgacties.
In deze interactieve workshop leert u stapsgewijs observaties en interpretaties te koppelen aan uw medische kennis en zo te beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden in het verpleegkundig proces. Dit zullen we doen aan de hand van de methode van Bakker: “Proactive Nursing: De zes stappen van klinisch redeneren”.

Door het gebruik van deze methode kunt u zorgkeuzes beter onderbouwen wat ook de communicatie met artsen en patiënten ten goede zal komen.

 

U leert verpleegkundige vraagstukken ontrafelen, verbanden te leggen en tot een besluit te komen. Met klinisch redeneren bent u niet alleen zorgverlener maar werkt u ook aan uw rol als regisseur. De theorie zal door middel van casuïstieken gekoppeld worden aan de praktijk zodat u na afloop van deze workshop voldoende handvatten heeft om met klinisch redeneren aan de slag te gaan. Programma

-        Theorie klinisch redeneren

-        De zes stappen van klinisch redeneren

-        Voorbeelden uit de praktijk  

-        Oefenen met casuïstieken  

 


Docent:

Jildert van Yperen, kerndocent, Wenckebach Instituut, UMCG/ School of Nursing & Health Na het volgen van de workshop

 • Beschikt u over theoretische kennis over Klinisch redeneren
 • Bent u op de hoogte van de methode “De zes stappen van klinisch redeneren” en heeft u hiermee geoefend
 • Kunt u klinisch redeneren toepassen aan de hand van casuïstieken uit de praktijk Voor wie?

U bent stoma-, continentieverpleegkundige of gespecialiseerd verpleegkundigen met aandachtsgebied darmspoelen en werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. 

 

direct inschrijven

Sluiten
Coachen op de werkvloer

Coachen op de werkvloer

Lees hier meer
Sluiten

Coachen op de werkvloer

Coachen op de werkvloer

Locatie, data en tijd

Datum: 23 oktober 2018
Locatie: Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort
Tijd: 14.00- 20.00 uur
Accreditatie: wordt aangevraagd

Als gespecialiseerd verpleegkundige of aandachtsvelder bent u regelmatig bezig met het overdragen van kennis en de praktische inzetbaarheid hiervan. Steeds vaker wordt echter ook een beroep gedaan op uw coachende vaardigheden. Bij coaching is het van belang dat u uw collega’s activeert mee te denken over oplossingen en hén intrinsiek stimuleert en uitdaagt om het maximale uit henzelf te halen. Leer in deze workshop meer over coaching!

 


Inhoud

In deze workshop laten we u kennismaken met belangrijke basisbegrippen op het gebied van coaching. U leert wat belangrijke succesfactoren zijn voor optimale coaching en welke aandachtspunten en valkuilen er zijn. U maakt kennis met een aantal modellen die u kunnen helpen bij het coachen en gaat hier mee oefenen.

De workshop is interactief.  Theorie en praktische oefeningen wisselen elkaar af. Voor deelname aan deze workshop is het een vereiste dat u vooraf aan de training een vragenlijst invult en een voorbereidingsopdracht maakt.

 


Programma

Wat is coaching

Verschillende niveaus van coaching

Basis attitude

Structuur in coaching: GROW model

Coachvraag verhelderen

Verdiepende vragen stellen

Kwaliteiten en valkuilen voor jou als coach

 

 


Docent:

Gonneke Togtema, opleider, trainer en coach,
eigenaar Gonneke Togtema|Training en Coaching

 Na het volgen van de scholing

 • Beschikt u over theoretische basiskennis over coaching
 • Heeft u (basis) coachende vaardigheden ontwikkeld en weet u hoe deze toe te passen in de praktijk
 • Weet u de aandachtspunten en valkuilen van coaching te benoemen
 • Ben u op de hoogte van een aantal modellen die u kunnen helpen bij het coachen van collega’s
 • Heeft u een helder beeld van uw rol als coach

 


Voor wie?

 

U bent gespecialiseerd stoma en/of continentieverpleegkundige of aandachtsvelder op dit vakgebied en heeft in uw dagelijkse werk te maken met het coachen van collega’s op de werkvloer.

 

direct inschrijven

Sluiten
Leren Presenteren

Leren Presenteren

Lees hier meer
Sluiten

Leren Presenteren

Leren Presenteren

Locatie, data en tijd

Datum            28 mei 2019
Locatie          Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort
Tijd:               09:00 - 17:00 uur
Accreditatie  5 punten

De belangstelling voor deze scholing blijft zeer groot en wordt ook zeer gewaardeerd. Graag organiseert Coloplast Academy wederom Leren Presenteren. Als u bijvoorbeeld een klinische les geeft aan uw collega-verpleegkundigen of een zorgplan opgesteld heeft, welke u aan het management gaat presenteren, dan kan deze scholing u helpen om dat op een goede, boeiende manier te doen.

Inhoud
U leert hoe u zich systematisch en doeltreffend kunt voorbereiden. U wordt uitgedaagd uw creativiteit en zelfvertrouwen in te zetten bij het presenteren. En u leert hoe u informatie overbrengt in wisselwerking met uw publiek.De werkwijze is praktisch en de nadruk ligt op ‘doen’. Door het ‘doen’ in de trainingen krijgt u inzicht en vaardigheid. Humor en relativering gaan hand in hand met het serieus aanleren van technieken.

Programma
• Er komen diverse onderwerpen aan bod, afhankelijk van de input van de deelnemers.

Docent:
• Yvonne Rodenburg, Projectmanager Educatie, Coloplast BV

Na het volgen van de scholing
• Presenteert u beter en met meer plezier

Voor wie?
U bent werkzaam op een afdeling of polikliniek en u wilt uw presentatievaardigheden verder ontwikkelen.

 

direct inschrijven

Sluiten
Basistraining Motivational Interviewing

Basistraining Motivational Interviewing

Lees hier meer
Sluiten

Basistraining Motivational Interviewing

Basistraining Motivational Interviewing

Locatie, data en tijd

Datum: 18 oktober 2018
Locatie: Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort
Tijd: 14.00- 20.00 uur
Accreditatie: 5 punten

Motiveren tot gedragsverandering is soms lastig en mogelijk vraagt u zich af wat u als professional kan doen. Een ding is zeker, duidelijke communicatie is van groot belang! Motivational Interviewing (motiverende gespreksvoering) geeft u inzicht en handvatten om patiënten te motiveren tot gedragsverandering en om therapietrouw te bewerkstelligen. 


Inhoud

De moderne mens wordt steeds kritischer en accepteert niet zomaar het advies van een zorgprofessional. Motivational Interviewing is een evidence-based methode om cliënten te motiveren naar gezond gedrag én kan ook ingezet worden om te bewerkstelligen dat de patiënt de door u voorgestelde behandeling naleeft.

 

Deze workshop over motiverende gespreksvoering geeft u handvatten hoe u patiënten kunt motiveren tot gedragsverandering. Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van casuïstiek uit uw praktijk. De workshop is interactief, theorie en praktische oefeningen wisselen elkaar voortdurend af.

Tijdens de workshop komen de verschillende fasen van gedragsverandering aan bod. Er wordt stil gestaan bij de 4 processen en de basishouding van Motiverende Gespreksvoering. Verder wordt geoefend met verschillende technieken om aan te sluiten bij de patiënt en om verandertaal uit te lokken. Ook ‘weerstand’ en de invloed daarop van de verpleegkundige komt uitgebreid aan bod. De workshop biedt volop ruimte om vragen te stellen en om te oefenen. Programma

- Theorie motivational interviewing

- Kernpricipes motivational interviewing

- Fases van gedragsverandering

- Gesprekstechnieken motivational interviewing

- Weerstand beïnvloeden

 


Docent:

Hilde Jans, psycholoog, trainer en adviseur, eigenaar Cambiamo

(bekend van het programma Obese) Na het volgen van de scholing

- Beschikt u over theoretische basiskennis van Motivational interviewing

- Beheerst u basistechnieken en specifieke gespreksvaardigheden

- Ontwikkelt u een motiverende houding/attitude

-  Kunt u omgaan met weerstand van de patiënt en deze ombuigen naar een positieve houdingVoor wie?

U bent stoma-, continentieverpleegkundige of gespecialiseerd verpleegkundige met aandachtsgebied darmspoelen of een zeer ervaren verpleegkundigen met aandachtsgebied urologie of stomazorg en werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. 

 

direct inschrijven

Sluiten
Motivational Interviewing voor gevorderden

Motivational Interviewing voor gevorderden

Lees hier meer
Sluiten

Motivational interviewing voor gevorderden

Motivational interviewing voor gevorderden

Locatie, data en tijd

Datum: 29 november 2018
Locatie: Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort
Tijd: 13.00-20.00 uur (we starten om 12.30 uur met een gezamenlijke lunch)

Accreditatie: 5 punten

Voor alle deelnemers die eerder bij ons de workshop (basis) Motivational interviewing hebben gevolgd en toe zijn aan het opfrissen van deze kennis.

Die vooral een stap verder willen gaan met het echt aanleren van deze effectieve methode. Deze praktische workshop biedt u extra verdieping om de benodigde technieken eigen te maken.Inhoud

In deze workshop dag zullen we beginnen met het opfrissen van uw kennis over Motivational Interviewing en is er voldoende ruimte om uw eigen ervaringen te bespreken en casuïstieken in te brengen. Verder leert u op een afwisselende manier de technieken van Motivational interviewing te beheersen. We zullen vooral ingaan op empathisch luisteren, reflecteren, omgaan met weerstand en verandertaal herkennen en uitlokken. U gaat actief aan de slag met het eigen maken van deze competenties die een belangrijk onderdeel zijn van Motivational interviewing. Aan de hand van theorie en oefeningen in motiverende gesprekoefeningen leert u de vaardigheden nog beter eigen te maken zodat u na afloop van deze dag weer voldoende handvatten heeft om er verder mee aan de slag te gaan. Programma

-        Herhalen basiskennis en verdieping theoretische achtergrond

-        Oefenen met gesprekstechnieken

-        Uw impact in gesprekken vergroten

-        Ontwikkelt u een motiverende houding/attitudeDocent:

Hilde Jans, psycholoog, trainer en adviseur, eigenaar Cambiamo

(bekend van het programma Obese) 
Na het volgen van de scholing

- Beheerst u de theorie over Motivational interviewing

- Heeft u competenties op het gebied van Motivational interviewing gespreksvaardigheden en de attitude nog

   beter ontwikkeld

- Kunt u nog beter reflecties inzetten bij empathisch luisteren en het ombuigen van weerstand

- Bent u beter in staat verandertaal te herkennen en te ontlokken

- Kunt u motiverende gespreksvoering inzetten nog effectiever inzetten tijdens de gesprekken met uw patiëntenVoor wie?

Verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum én u heeft eerder de basiscursus Motivational interviewing gevolgd. 

 

direct inschrijven

Sluiten

Direct inschrijven

Ik schrijf me in voor

Persoonsgegevens


Sluiten

Probeer nu gratis

Bedankt voor uw aanvraag van een proefpakket!

Uw aanvraag is verzonden. U kunt dit scherm sluiten.

Bekijk desktopversie