Scholingen Defecatie management

Darmspoelen is een steeds vaker voorkomende behandelmethode bij chronische obstipatie en fecale incontinentie. Een belangrijke factor bij het slagen van deze therapie is de juiste indicatiestelling en de begeleiding die zowel in de instelling als in de thuissituatie wordt gegeven. Coloplast Academy heeft daarom op dit gebied een uitgebreid aanbod aan opleidingen voor zowel beginnende als ervaren verpleegkundigen. 

 

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via infoacademy@coloplast.com of bel 033- 454 44 44. 

direct inschrijven

\

"Omgaan met verandering" ter gelegenheid van de lancering van Peristeen Plus

Lees hier meer

Op 31 maart om 16.00 uur is er een webinar over het ‘omgaan met verandering’ bestemd voor zorgprofessionals die zich bezighouden met darmspoelen. Tijdens dit webinar bespreekt Hilde Jans, ervaren psycholoog op het gebied van verdragsverandering en Motivational Interviewing, op welke wijze u patiënten kunt begeleiden die moeten omgaan met een verandering. Hilde geeft u handvatten en adviezen die u kunt toepassen tijdens verschillende situaties. Zij doet dit op interactieve wijze.

 

Schrijf u hieronder in voor het webinar ‘Omgaan met verandering’ voor zorgprofessionals en ontvang verdere informatie per email.

 

Dit webinar is geaccrediteerd voor verpleegkundigen.

 

Aanmelden voor het webinar? Klik hier https://channel.royalcast.com/landingpage/coloplastwebinar/20210331_1/

Sluiten
Darmspoelen? We komen er wel uit!

Darmspoelen? We komen er wel uit!

Een webinar in samenwerking met Radboudumc en Coloplast Professional Lees hier meer

Locatie: Online te volgen via www.coloplast.to/coloplastwebinar

Accreditatie: voor kinderartsen, kinderartsen-MDL en kinderchirurgen

 

Inhoud

Sommige kinderen lopen te lang rond met buikpijn door chronische obstipatie. Anderen hebben vieze onderbroeken door fecale incontinentie. Dat kan en moet anders!

Weet u hoe darmspoelen bij kinderen in z’n werk gaat? Wanneer zou u dit in kunnen zetten, wat is de impact en wat is de effectiviteit? In dit Webinar leert u kinderen te identificeren die baat kunnen hebben bij darmspoelen. Er worden u handvatten geboden om kinderen te herkennen die met darmspoelen geholpen zouden kunnen worden. Er wordt uitgelegd hoe te handelen en op te volgen.
Het zou wel eens makkelijker kunnen zijn dan u denkt…

De onderwerpen zijn:

 • Wanneer is darmspoelen noodzakelijk?
 • Wat is de impact van overgaan op darmspoelen?
 • Wanneer beslissen tot darmspoelen?
 • Effectiviteit van darmpsoelen

Programma

Kinderchirurg Pim Sloots spreekt over aangeboren colorectale aandoeningen: Anorectale malformaties & ziekte van Hirschsprung: ‘Wanneer darmspoelen noodzakelijk is.’

Kinderchirurg Ivo de Blaauw spreekt over functionele obstipatie: ‘Wat is de impact van overgaan op darmspoelen?’

Samen met kinderchirurgen Ivo de Blaauw en Pim Sloots wordt  gezamenlijk met verpleegkundig specialist Mariette van de Vorle casuïstiek besproken, om u inzicht te geven in:

 • Wanneer beslissen tot darmspoelen
 • Impact van darmspoelen
 • Effectiviteit van darmspoelen 

Voor wie?
Voor kinderartsen, kinderartsen-MDL en kinderchirurgen


Docenten:

Dr. Pim Sloots: kinderchirurg Erasmus MC

Dr. Ivo de Blaauw: professor en hoofd van de kinderchirurgie Radboudumc – Amalia kinderziekenhuis

Mariette van de Vorle: verpleegkundig specialist, kinderchirurgie Radboudumc– Amalia kinderziekenhuis

Sluiten
Basis darmspoelen bij kinderen

Basis darmspoelen bij kinderen

Lees hier meer
Sluiten

Headline text

Locatie, data en tijd

 • Datum: 11 maart 2021
 • Tijd:        14.00 – 20.15 uur
 • Ontvangst:  Vanaf 13.30 uur
 • Locatie:  Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort
 • Accreditatie: 4 punten
 • Voorbereiding: geen

Darmspoelen is een steeds beter geaccepteerde behandelmethode bij fecale incontinentie en chronische obstipatie bij kinderen. Een belangrijke factor bij het slagen van deze therapie is de juiste indicatiestelling en begeleiding die zowel in de instelling als in de thuissituatie wordt gegeven. In deze vernieuwde workshop leert u alle theoretische en praktische basiskennis die u nodig heeft in deze beginperiode.

 

Inhoud

U krijgt informatie over de anatomie, fysiologie en pathologie van het spijsverteringsstelsel bij kinderen. We bespreken de meest voorkomende behandelmethodes om daarna verder te gaan met de indicatiestelling voor darmspoelen bij kinderen.  

 

Daarnaast staat de praktijk in deze workshop centraal. Een ervaren verpleegkundige vertelt aan de hand van casuïstieken over het plan van aanpak bij darmspoelen. Zij bespreekt de verpleegkundige aspecten die belangrijk zijn bij darmspoelen en u krijgt tips en adviezen die u gelijk in de praktijk kunt toepassen. U krijgt uitleg over aandachtspunten bij het opstarten van darmspoelen, uitleg en de mogelijkheid om te oefenen met het Peristeen systeem. Dit is een workshop met veel interactie, voldoende ruimte voor het stellen van vragen en bespreken van casuïstieken uit de praktijk.

 

Na het volgen van de workshop

 • Beschikt u over uitgebreide kennis over defecatiebeleid en darmspoelen bij kinderen
 • Heeft u inzicht in de diverse disciplines die betrokken zijn bij debegeleiding van het kind en de ouder/verzorger
 • Heeft u basiskennis en vaardigheden opgedaan over het darmspoelen met het Peristeen systeem.
 • Bent u op de hoogte van de aandachtspunten en knelpunten van darmspoelen

 

Voor wie?

Verpleegkundigen en bekkenbodemtherapeuten uit instellingen en revalidatiecentra die te maken hebben met kinderen die (gaan) darmspoelen. Of voor verpleegkundigen werkzaam in de thuiszorg die zich actief met darmspoelen bezighouden.

 

Programma

 • Anatomie, fysiologie en pathologie van spijsverteringsstelsel
 • Indicatiestelling darmspoelen bij kinderen
 • Plan van aanpak bij darmspoelen
 • Verpleegkundige aspecten
 • Aan de slag met darmspoelen- praktisch onderdeel
 • Casuïstieken

 

Docenten

 

Dr. Jenneke Homan, kinderarts, Deventer Ziekenhuis, Deventer

Jolande Kreileman, verpleegkundig specialist Kindergeneeskunde, Deventer Ziekenhuis, Deventer  

Petra van Gein, Verpleegkundige Bowel management, Coloplast BV

Sluiten
Darmspoelen bij kinderen - voor experts

Darmspoelen bij kinderen - voor experts

Lees hier meer
Sluiten

Darmspoelen bij kinderen - voor experts

Locatie, data en tijd

De datum is nog niet bekend

In uw werk houdt u zich actief bezig met kinderen met darmproblematiek. Een van de oplossingen die men regelmatig inzet is darmspoelen. Bij veel kinderen speelt er echter nog meer, zoals bijvoorbeeld gedragsproblemen. In deze workshop zal een ervaren psycholoog met u verschillende gedragsproblemen bespreken en is het tevens de bedoeling dat we met elkaar ervaringen, kennis en tips uitwisselen a.d.h.v. casuïstieken over dit onderwerp.

 

 

Inhoud

Het wordt een zeer interactieve workshop waarbij in het eerste deel van de workshop aandacht besteed wordt aan:

 • Kenmerken van AD(H)D, ASS , hechtingsproblemen en wat zie je hiervan terug in het werk met deze kinderen
 • Ouder-kind interactie(problemen) en wat zie je hiervan terug in de praktijk. 
 • Omgang met ouders en de kinderen met bovenstaande problemen. 
 • Uit het hoofd: meer voelen van het lijf  

 

In het tweede deel is het de bedoeling dat de deelnemers een ingebrachte casus/ervaring over darmspoelen bij een kind met een gedragsprobleem  inbrengen en bespreken. Een ervaren verpleegkundig specialist zal dit onderdeel begeleiden en de tips en adviezen samenvatten.
De GZK&J psycholoog zal tijdens de casuïstieken vanuit haar vakgebied adviezen en aanvullingen geven. 

 

 

Na het volgen van de workshop:

 • Herkent u de kenmerken van AD(H)D, ASS, en hechtingsproblemen en weet u op welke wijze u hier het beste mee kunt omgaan
 • Heeft u geleerd hoe u het ouders het beste kunt coachen
 • Heeft u tips geleerd waarmee u het kind kunt stimuleren om beter naar het lichaam te luisteren
 • De adviezen en informatie die u opdoet, kunt u direct toepassen in uw eigen praktijk
 • Heeft u van gedachten kunnen wisselen met andere experts op het gebied van darmspoelen bij kinderen met gedragsproblemen

 

Voor wie?

Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum die zich actief bezighouden met kinderen die darmspoelen.  

 

 

Programma

Kenmerken Ad(H)D, ASS, hechtingsproblemen herkennen

Interactie(problemen) kind- en ouder

Omgaan met kind en ouders met gedragsproblemen

Uit het hoofd- meer voelen van het lijf

Casuïstieken darmspoelen kinderen met gedragsproblemen

 

 

Docenten

Daphne Looije, GZ K&J, Orthopedagoge, Cogn.gedragstherapeut, GZ-psycholoog en trainer, regio Haaglanden

Marjolijn Landman, Verpleegkundig Specialist Kindergeneeskunde, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam


Sluiten
Blaas- en darmproblematiek bij MS

Blaas- en darmproblematiek bij MS

Lees hier meer
Sluiten

Blaas- en darmproblematiek bij MS

Locatie, data en tijd

Datum:                       Datum en tijd worden later dit jaar bekend gemaakt.       

Locatie:                      Coloplast Academy, Softwareweg1, Amersfoort

 

Accreditatie:              Wordt aangevraagd

Voorbereiding:          Geen

Kosten:                       Geen

Aantal deelnemers:  15-20

Het is bekend dat bij 75% van de patiënten met MS blaasproblemen ontstaan en wel 51% heeft darmproblemen.1 Dit kan grote invloed hebben op het leven van de patiënt. In deze workshop wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende invloeden van MS op de blaas- en darmfunctie. Deze workshop biedt u, als expert op het gebied van MS, een extra verdieping op het gebied van deze continentieproblematiek.

(1 Wang et al. Multiple Sclerosis and related disorders. 2018; 20: 16-21)

 

Inhoud

Patiënten met MS kunnen problemen ervaren op het gebied van de blaas- en darmen. Er zijn veel verschillende soorten klachten die zij hierdoor kunnen krijgen. U krijgt meer kennis op het gebied van anatomie en pathologie van de blaas- en darmen en leert hoe men (sneller) de juiste diagnose kan stellen. Verder zullen de verschillende behandelingen en oplossingen besproken worden. Tevens is er aandacht voor preventieve maatregelen, de samenwerking met de verschillende disciplines en welke actieve rol de MS- verpleegkundige hierbij kan spelen. Tijdens de workshop komen zowel blaas -en darmproblematiek uitgebreid aan bod. Er is voldoende tijd en aandacht voor vragen en voorbeelden uit de praktijk.

 

Na het volgen van de workshop

 • Heeft u kennis van MS in relatie tot de daarbij behorende continentieproblematiek
 • Weet u welke behandelingen en oplossingen bij zowel blaas- en darmproblematiek ingezet kunnen worden
 • Heeft u inzicht in de diverse disciplines die betrokken zijn, of kunnen worden, bij het behandelen van de MS patiënt

 

Voor wie?

MS- verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten of physician assistants werkzaam in een revalidatiecentrum of ziekenhuis die in de dagelijkse praktijk werken met patiënten met MS.

 

Docenten:                  Over de docenten, medisch specialisten, wordt u
                                           nog nader geïnformeerd

Sluiten
Basis darmspoelen bij volwassenen

Basis darmspoelen bij volwassenen

Lees hier meer
Sluiten

Basis darmspoelen bij volwassenen

Locatie, data en tijd

 • Datum:  25 maart 2021
 • Tijd:       14.00 – 20.00 uur
 • Ontvangst: Vanaf 13.30 uur
 • Locatie: Coloplast Academy, Softwareweg1, Amersfoort
 • Accreditatie: 4 punten

Darmspoelen is een steeds frequenter voorkomende behandelmethode bij fecale incontinentie en chronische obstipatie bij volwassenen. Een belangrijke factor bij het slagen van deze therapie is de juiste indicatiestelling en begeleiding die zowel in de instelling als in de thuissituatie wordt gegeven.
In deze workshop leert u alle theoretische en praktische basiskennis die u nodig heeft in deze beginperiode.

 

Inhoud

Tijdens de workshop zal de anatomie, fysiologie en pathologie van het spijsverteringsstelsel behandeld worden. We bespreken de behandelingsmogelijkheden en bespreken aan de hand van de Richtlijn Defecatiebeleid de indicatiestelling voor darmspoelen.

 

Daarnaast staat de praktijk centraal. Aan de hand van casuïstieken krijgt u informatie over een plan van aanpak en de verpleegkundige aspecten die belangrijk zijn bij darmspoelen. U krijgt tips en adviezen die u gelijk in de praktijk kunt toepassen en er is gelegenheid om te oefenen met het Peristeen systeem. Dit is een workshop met veel interactie, voldoende ruimte voor het stellen van vragen en bespreken van casuïstieken uit de praktijk.

 

Na het volgen van de workshop

 • Beschikt u over uitgebreide kennis met betrekking tot de stappen die nodig zijn bij het aanleren van darmspoelen
 • Hebt u inzicht in de diverse disciplines die betrokken zijn, of kunnen worden, bij het succesvol begeleiden van uw patiënt
 • Heeft u basiskennis en vaardigheden opgedaan over het darmspoelen met het Peristeen systeem.
 • Bent u op de hoogte van de aandachtspunten en knelpunten van darmspoelen

 

Voor wie?

Verpleegkundigen uit instellingen en revalidatiecentra die te maken hebben met patiënten die (gaan) darmspoelen.

Of verpleegkundigen werkzaam in de thuiszorg die zich actief met darmspoelen bezighouden.

 

Programma

 • Anatomie, fysiologie en pathologie van spijsverteringsstelsel
 • Indicatiestelling
 • Plan van aanpak
 • Verpleegkundige aspecten
 • Aan de slag met darmspoelen- praktisch onderdeel
 • Casuïstieken

Docenten

Dr. C.I.M. Baeten, chirurg, Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

Lidy van Driel, GE Verpleegkundig specialist, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

Petra van Gein, Verpleegkundige Bowel management, Coloplast BV

Sluiten

Direct inschrijven

Ik schrijf me in voorPersoonsgegevens


Sluiten

Probeer nu gratis

Bedankt voor uw aanvraag van een proefpakket!

Uw aanvraag is verzonden. U kunt dit scherm sluiten.

Bekijk desktopversie