Scholingen Defecatie management

 

Darmspoelen is een steeds vaker voorkomende behandelmethode bij chronische obstipatie en fecale incontinentie. Een belangrijke factor bij het slagen van deze therapie is de juiste indicatiestelling en de begeleiding die zowel in de instelling als in de thuissituatie wordt gegeven. Coloplast Academy heeft daarom op dit gebied een uitgebreid aanbod aan opleidingen voor zowel beginnende als ervaren verpleegkundigen. 

 

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via infoacademy@coloplast.com of bel 033- 454 44 44. 

direct inschrijven

Basis darmspoelen bij kinderen

Basis darmspoelen bij kinderen

Darmspoelen wordt een steeds vaker voorkomende behandelmethode bij fecale incontinentie en chronische obstipatie bij kinderen. Een belangrijke factor bij het slagen van deze therapie is de juiste indicatiestelling en begeleiding die zowel in de instelling als in de thuissituatie wordt gegeven. U kunt ervaringen uitwisselen met verpleegkundigen die zich ook bezighouden met de behandeling van defecatieproblematiek bij kinderen. Lees hier meer
Sluiten

Basis Darmspoelen bij kinderen

Locatie, data en tijd

Datum: medio augustus 2018 kunt u hier een nieuwe datum verwachten

Tijd: 16.00 – 20.30 uur

Ontvangst: Vanaf 15.30 uur

Locatie: Coloplast Academy, Softwareweg 1,Amersfoort

Accreditatie: wordt aangevraagd

U krijgt informatie over de anatomie,fysiologie en pathologie van hetspijsverteringsstelsel bij kinderen.We bespreken de meest voorkomendebehandelmethodes om daarna verderte gaan met de indicatiestelling voor darmspoelen bij kinderen.De rol van de verpleegkundige is erg belangrijk bij het darmspoelen bij kinderen. Daarom staat de praktijk centraal in de workshop. Een ervaren verpleegkundige vertelt aan de hand van casuïstieken over het plan van aanpak bij darmspoelen. Zij bespreektde verpleegkundige aspecten die belangrijk zijn bij darmspoelen en u krijgt tips en adviezen die u gelijk in de praktijk kunt toepassen.

 

Docenten:

Dr. Jenneke Homan, kinderarts, Deventer Ziekenhuis

Jolande Kreileman, specialistisch verpleegkundige Plas- en poeppoli, Deventer Ziekenhuis

 

 

Voor wie?

Verpleegkundigen en bekkenbodemtherapeuten uit instellingen en revalidatiecentra die te maken hebben met kinderen die (gaan) darmspoelen. Of voor verpleegkundigen werkzaam in de thuiszorg die zich actief met darmspoelen bezighouden.

 

Sluiten
Darmspoelen bij kinderen voor gevorderden

Darmspoelen bij kinderen voor gevorderden

Leren van elkaar, ervaringen en tips uitwisselen en kennis over medicatie zijn de onderwerpen die centraal staan in deze workshop. Wanneer u de basiskennis over het darmspoelen beheerst en graag een verdiepingsslag wilt maken, dan is deze workshop bedoeld voor u! Lees hier meer
Sluiten

Darmspoelen bij kinderen voor gevorderden

Locatie, data en tijd

Datum:                medio augustus 2018 kunt u hier een nieuwe datum verwachten

Tijd:                     16.00 – 20.15 uur

Ontvangst:          Vanaf 15.30 uur

Locatie:               Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort

 

Accreditatie:        4 punten

Kosten:                Geen

Voorbereiding:     Casus inbrengen

Inhoud

In het eerste deel van de workshop zal een ervaren verpleegkundige aan de hand van casuïstieken problemen bespreken die zij tegenkomt in de praktijk. Zij zal de verschillende oplossingen bespreken, wijzen op de aandachtspunten en extra tips geven die u direct kunt gebruiken in uw dagelijkse praktijk. In dit gedeelte van de workshop is er voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en kunt u eventueel zelf een casus inbrengen.

 

Een belangrijke behandelstap bij obstipatie en fecale incontinentie is het voorschrijven van medicatie. Maar weet u altijd wat deze medicijnen doen? Welke combinaties zinvol zijn en welke niet. In het tweede deel van de workshop gaan we dieper in op medicatie. We bespreken de meest voorgeschreven medicijnen, kijken naar de werking en de effecten die u kunt verwachten. Verder zal er ook aandacht besteed worden aan nieuwe medicijnen die op dit gebied voorgeschreven kunnen worden. 

 

Na het volgen van de scholing

 • Is uw kennis op het gebied van darmspoelen toegenomen
 • Heeft u van gedachten kunnen wisselen met andere experts op het gebied van darmspoelen
 • Heeft u uitgebreide kennis over de medicijnen die voorgeschreven worden ter behandeling van obstipatie en fecale incontinentie

 

Docenten

Marjolijn Landman,  Verpleegkundig Specialist kindergeneeskunde, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

Sheila Belliot, poliklinisch apotheker, Vallei apotheek, Ede

 

Voor wie?

Verpleegkundigen werkzaam in een ziekenhuis, thuiszorg of revalidatiecentrum die al ruime ervaring hebben opgedaan met het begeleiden en adviseren van kinderen die darmspoelen. 

 

Sluiten
Basis darmspoelen bij volwassenen

Basis darmspoelen bij volwassenen

Darmspoelen is een steeds frequenter voorkomende behandelmethode bij fecale incontinentie en chronische obstipatie bij volwassenen. Een belangrijke factor bij het slagen van deze therapie is de juiste indicatiestelling en begeleiding die zowel in de instelling als in de thuissituatie wordt gegeven. Lees hier meer
Sluiten

Basis darmspoelen bij volwassenen

Locatie, data en tijd

Datum:           medio augustus 2018 kunt u hier een nieuwe datum verwachten

Tijd:                16.00 – 20.30 uur

Ontvangst:     Vanaf 15.30 uur

Locatie:           Coloplast Academy, Softwareweg1, Amersfoort

Accreditatie:   4 punten

Voorbereiding:   geen

Tijdens de workshop zal de anatomie, fysiologie en pathologie van het spijsverteringsstelsel behandeld worden. We bespreken de behandelingsmogelijkheden en bespreken aan de hand van de Richtlijn Defecatiebeleid de indicatiestelling voor darmspoelen.

 

Daarnaast staat de praktijk centraal. Aan de hand van casuïstieken krijgt u informatie over een plan van aanpak en de verpleegkundige aspecten die belangrijk zijn bij darmspoelen. U krijgt tips en adviezen die u gelijk in de praktijk kunt toepassen.

 

Na het volgen van de workshop

-       Beschikt u over uitgebreide kennis met betrekking tot de stappen die nodig zijn bij het aanleren van darmspoelen

-       Heeft u inzicht in de diverse disciplines die betrokken zijn, of kunnen worden, bij het succesvol begeleiden van uw          patiënt

 

Docenten

Dr. C.I.M. Baeten, chirurg, Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

Lidy van Driel, GE Verpleegkundig specialist, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 

 

Voor wie?

Verpleegkundigen uit instellingen en revalidatiecentra die te maken hebben met patiënten die (gaan) darmspoelen.

Of verpleegkundigen werkzaam in de thuiszorg die zich actief met darmspoelen bezighouden. 

 

Sluiten
Darmspoelen bij volwassenen voor gevorderden

Darmspoelen bij volwassenen voor gevorderden

Leren van elkaar, ervaringen en tips uitwisselen en kennis over medicatie zijn de onderwerpen die centraal staan in deze workshop. Wanneer u de basiskennis over het darmspoelen beheerst en graag een verdiepingsslag wilt maken, dan is deze workshop voor u! Lees hier meer
Sluiten

Darmspoelen bij volwassenen voor gevorderden

Locatie, data en tijd

Datum:                 Medio augustus 2018 kunt u hier een nieuwe datum verwachten

Tijd:                      16.00 – 20.15 uur

Ontvangst:           Vanaf 15.30 uur

Locatie:                Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort

 

Accreditatie:        4 punten

Kosten:                Geen

Voorbereiding:      Eventueel casus inbrengen

In het eerste deel van de workshop zal een ervaren verpleegkundige aan de hand van casuïstieken problemen bespreken die zij tegenkomt in de praktijk. Zij zal de verschillende oplossingen bespreken, wijzen op de aandachtspunten en extra tips geven die u direct kunt gebruiken in uw dagelijkse praktijk. In dit gedeelte van de workshop is er voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en kunt u eventueel zelf een casus inbrengen.

 

Een belangrijke behandelstap bij chronische obstipatie en fecale incontinentie is het voorschrijven van medicatie. Maar weet u altijd wat deze medicijnen doen? Welke combinaties zinvol zijn en welke niet. In het tweede deel van de workshop gaan we dieper in op medicatie. We bespreken de meest voorgeschreven medicijnen, kijken naar de werking en de effecten die u kunt verwachten. Verder zal er ook aandacht besteed worden aan de  nieuwe medicijnen die op dit gebied voorgeschreven kunnen worden.

 

Na het volgen van de scholing

 • Is uw kennis op het gebied van darmspoelen toegenomen
 • Heeft u van gedachten kunnen wisselen met andere experts op het gebied van darmspoelen
 • Heeft u uitgebreide kennis over de medicijnen die voorgeschreven worden ter behandeling van obstipatie en fecale incontinentie 

Docenten

Wilma van der Meer, Stoma- en continentieconsulent chirurgie,  Treant zorggroep, Stadskanaal

Sheila Belliot, poliklinisch apotheker, Vallei apotheek, Ede

 

Voor wie?

Verpleegkundigen werkzaam in een ziekenhuis, thuiszorg of revalidatiecentrum die al ruime ervaring hebben opgedaan met het begeleiden en adviseren van volwassenen die darmspoelen. 

 

Sluiten
Bekkenfysiotherapie bij darmproblematiek

Bekkenfysiotherapie bij darmproblematiek

De bekkenbodemspier is een ondergewaardeerde spiergroep met een belangrijke functie. Het niet goed functioneren van deze spiergroep kan een enorme impact hebben op het leven van de patiënt. Meer dan één miljoen mensen in Nederland heeft problemen ten gevolge van een niet goed functionerende bekkenbodem. Een cruciaal deel hiervan heeft moeite met het ophouden of de evacuatie van ontlasting. Kortom een belangrijke spiergroep die alle aandacht verdient! Lees hier meer
Sluiten

Bekkenfysiotherapie bij darmproblematiek

Locatie, data en tijd

 

Datum: 8 november 2018

Tijd: 16.00 – 20.15 uur

Ontvangst: vanaf 15.30 uur

Locatie: Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort 

Accreditatie: 4 punten

Bekkenfysiotherapie is een belangrijke behandeling voor patiënten met continentie- of evacuatieproblemen op het gebied van de darmen. In deze workshop krijgt u uitgebreide informatie over anatomie en fysiologie van de bekkenbodem. Daarnaast zullen de meest voorkomende problemen, klachten en symptomen op het gebied van de darmen besproken worden. Voor wie is bekkenfysiotherapie geschikt, wat zijn de behandelstappen en welke resultaten kunt u verwachten. Vragen die tijdens de workshop beantwoord zullen worden. We gaan dieper in op wat u als verpleegkundige kunt doen voor deze patiëntengroep en welke adviezen u aan patiënten kunt geven.

Er is voldoende ruimte voor vragen en casuïstiek. Deze workshop biedt u heel veel informatie die u kunt gebruiken tijdens de voorlichting en begeleiding van uw patiënten.

 

Na het volgen van de scholing

-       Heeft u kennis van de bekkenbodem

-       Bent u op de hoogte van de meest voorkomende pathologie

-       Kent u de effecten van bekkenfysiotherapie

-       Bent u in staat patiënten voorlichting en begeleiding te geven op het gebied van de bekkenbodem

-       Bent u in staat de juiste meetinstrumenten te gebruiken

-       Kunt u de patiënt op het juiste moment en met de juiste hulpvraag verwijzen naar de bekkenfysiotherapeut

 

Docent

Dr. Marijke Slieker – ten Hove, directeur van het ProFundum Instituut en geregistreerd bekkenfysiotherapeut

 

Voor wie

Verpleegkundigen werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum die in hun werk regelmatig patiënten met darmproblematiek begeleiden. 

 

Sluiten
Defecatie management bij kinderen

Defecatie management bij kinderen

Als verpleegkundige kunt u te maken krijgen met complexe medische vraagstukken. Tijdens intercollegiaal overleg of contact met uw patiënten dient u te beschikken over voldoende kennis. Om ervoor te zorgen dat u tijdens deze gesprekken een volwaardig up-to-date gesprekspartner bent, die weet wat speelt in de wereld van defecatie management, is deze workshop speciaal voor u ontwikkeld. Lees hier meer
Sluiten

Defecatiemanagement bij kinderen

Als verpleegkundige kunt u te maken krijgen met complexe medische vraagstukken. Tijdens intercollegiaal overleg of contact met uw patiënten dient u te beschikken over voldoende kennis.
Om ervoor te zorgen dat u tijdens deze gesprekken een volwaardig up-to-date gesprekspartner bent, die weet wat speelt in de wereld van defecatie management, is deze workshop speciaal voor u ontwikkeld.

 

Inhoud

In deze workshop komen de laatste  inzichten op het gebied van defecatie management bij kinderen aan bod. Dit gebeurt aan de hand van recent gepubliceerde studies. De laatste jaren krijgt defecatieproblematiek steeds meer de aandacht die het verdient. Defecatie management is continu in ontwikkeling en dit brengt met zich mee dat er nieuwe inzichten en ontwikkelingen ontstaan die een gevolg kunnen hebben op de behandeling.


Artsen die zeer actief zijn in dit vakgebied bespreken de studies en de uitkomsten en wat dit mogelijk zou kunnen betekenen in uw dagelijks werk.  

 

Na het volgen van de workshop

-        Beschikt u over actuele en relevante kennis op het gebied van defecatie management.

-        Bent u op de hoogte van recente studies in uw vakgebied.  

 

Voor wie?

Verpleegkundigen werkzaam in een ziekenhuis, thuiszorg of revalidatiecentrum die zich actief bezighouden met kinderen die darmspoelen.  

Sluiten
Basistraining Motivational Interviewing

Basistraining Motivational Interviewing

Motiveren tot gedragsverandering is soms lastig en mogelijk vraagt u zich af wat u als professional kan doen. Een ding is zeker, duidelijke communicatie is van groot belang! Motivational Interviewing (motiverende gespreksvoering) geeft u inzicht en handvatten om patiënten te motiveren tot gedragsverandering en om therapietrouw te bewerkstelligen. Lees hier meer
Sluiten

Basistraining Motivational Interviewing

Basistraining Motivational Interviewing

Locatie, data en tijd

Datum: 18 oktober 2018
Locatie: Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort
Tijd: 14.00- 20.00 uur
Accreditatie: 5 punten

Motiveren tot gedragsverandering is soms lastig en mogelijk vraagt u zich af wat u als professional kan doen. Een ding is zeker, duidelijke communicatie is van groot belang! Motivational Interviewing (motiverende gespreksvoering) geeft u inzicht en handvatten om patiënten te motiveren tot gedragsverandering en om therapietrouw te bewerkstelligen. 


Inhoud

De moderne mens wordt steeds kritischer en accepteert niet zomaar het advies van een zorgprofessional. Motivational Interviewing is een evidence-based methode om cliënten te motiveren naar gezond gedrag én kan ook ingezet worden om te bewerkstelligen dat de patiënt de door u voorgestelde behandeling naleeft.

 

Deze workshop over motiverende gespreksvoering geeft u handvatten hoe u patiënten kunt motiveren tot gedragsverandering. Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van casuïstiek uit uw praktijk. De workshop is interactief, theorie en praktische oefeningen wisselen elkaar voortdurend af.

Tijdens de workshop komen de verschillende fasen van gedragsverandering aan bod. Er wordt stil gestaan bij de 4 processen en de basishouding van Motiverende Gespreksvoering. Verder wordt geoefend met verschillende technieken om aan te sluiten bij de patiënt en om verandertaal uit te lokken. Ook ‘weerstand’ en de invloed daarop van de verpleegkundige komt uitgebreid aan bod. De workshop biedt volop ruimte om vragen te stellen en om te oefenen. Programma

- Theorie motivational interviewing

- Kernpricipes motivational interviewing

- Fases van gedragsverandering

- Gesprekstechnieken motivational interviewing

- Weerstand beïnvloeden

 Docent:

Hilde Jans, psycholoog, trainer en adviseur, eigenaar Cambiamo

(bekend van het programma Obese) Na het volgen van de scholing

- Beschikt u over theoretische basiskennis van Motivational interviewing

- Beheerst u basistechnieken en specifieke gespreksvaardigheden

- Ontwikkelt u een motiverende houding/attitude

-  Kunt u omgaan met weerstand van de patiënt en deze ombuigen naar een positieve houdingVoor wie?

U bent stoma-, continentieverpleegkundige of gespecialiseerd verpleegkundige met aandachtsgebied darmspoelen of een zeer ervaren verpleegkundigen met aandachtsgebied urologie of stomazorg en werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. 

 


Sluiten
Motivational Interviewing voor gevorderden

Motivational Interviewing voor gevorderden

Voor alle deelnemers die eerder bij ons de workshop (basis) Motivational interviewing hebben gevolgd en toe zijn aan het opfrissen van deze kennis. Die vooral een stap verder willen gaan met het echt aanleren van deze effectieve methode. Deze praktische workshop biedt u extra verdieping om de benodigde technieken eigen te maken. Lees hier meer
Sluiten

Motivational interviewing voor gevorderden

Motivational interviewing voor gevorderden

Locatie, data en tijd

 

Datum: 29 november 2018
Locatie: Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort
Tijd: 13.00- 20:00 uur (we starten om 12.30 uur met een lunch)
Accreditatie:   wordt aangevraagd

Voor alle deelnemers die eerder bij ons de workshop (basis) Motivational interviewing hebben gevolgd en toe zijn aan het opfrissen van deze kennis.

Die vooral een stap verder willen gaan met het echt aanleren van deze effectieve methode. Deze praktische workshop biedt u extra verdieping om de benodigde technieken eigen te maken.Inhoud

In deze workshop dag zullen we beginnen met het opfrissen van uw kennis over Motivational Interviewing en is er voldoende ruimte om uw eigen ervaringen te bespreken en casuïstieken in te brengen. Verder leert u op een afwisselende manier de technieken van Motivational interviewing te beheersen. We zullen vooral ingaan op empathisch luisteren, reflecteren, omgaan met weerstand en verandertaal herkennen en uitlokken. U gaat actief aan de slag met het eigen maken van deze competenties die een belangrijk onderdeel zijn van Motivational interviewing. Aan de hand van theorie en oefeningen in motiverende gesprekoefeningen leert u de vaardigheden nog beter eigen te maken zodat u na afloop van deze dag weer voldoende handvatten heeft om er verder mee aan de slag te gaan. Programma

-        Herhalen basiskennis en verdieping theoretische achtergrond

-        Oefenen met gesprekstechnieken

-        Uw impact in gesprekken vergroten

-        Ontwikkelt u een motiverende houding/attitudeDocent:

Hilde Jans, psycholoog, trainer en adviseur, eigenaar Cambiamo

(bekend van het programma Obese) 
Na het volgen van de scholing

- Beheerst u de theorie over Motivational interviewing

- Heeft u competenties op het gebied van Motivational interviewing gespreksvaardigheden en de attitude nog

   beter ontwikkeld

- Kunt u nog beter reflecties inzetten bij empathisch luisteren en het ombuigen van weerstand

- Bent u beter in staat verandertaal te herkennen en te ontlokken

- Kunt u motiverende gespreksvoering inzetten nog effectiever inzetten tijdens de gesprekken met uw patiëntenVoor wie?

Verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum én u heeft eerder de basiscursus Motivational interviewing gevolgd. 

 


Sluiten
Klinisch redeneren

Klinisch redeneren

Klinisch redeneren is niet nieuw. Mede door complexere zorgvragen krijgt het de laatste tijd wel steeds meer aandacht. Met behulp van klinisch redeneren kunt u wellicht zorgkeuzes methodisch onderbouwen. Maar wat is het nu precies? En wat kan klinisch redeneren voor u betekenen in de dagelijkse praktijk? In deze workshop maakt u kennis met de methode klinisch redeneren én ervaart u zelf het effect op uw verpleegkundige besluitvorming. Lees hier meer
Sluiten

Klinisch redeneren

Klinisch redeneren

Locatie, data en tijd

 

Datum: medio augustus 2018 kunt u hier een nieuwe datum verwachten
Locatie: Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort
Tijd: 16.00- 20.30 uur
Accreditatie: wordt aangevraagd

Klinisch redeneren is niet nieuw. Mede door complexere zorgvragen krijgt het de laatste tijd wel steeds meer aandacht. Met behulp van klinisch redeneren kunt u wellicht zorgkeuzes methodisch onderbouwen.

Maar wat is het nu precies? En wat kan klinisch redeneren voor u betekenen in de dagelijkse praktijk? In deze workshop maakt u kennis met de methode klinisch redeneren én ervaart u zelf het effect op uw verpleegkundige besluitvorming.

Inhoud

Verpleegkundige observaties doen, is een belangrijk onderdeel van uw werk.
Bij klinisch redeneren vormen deze observaties de basis voor uw vervolgacties.
In deze interactieve workshop leert u stapsgewijs observaties en interpretaties te koppelen aan uw medische kennis en zo te beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden in het verpleegkundig proces. Dit zullen we doen aan de hand van de methode van Bakker: “Proactive Nursing: De zes stappen van klinisch redeneren”.

Door het gebruik van deze methode kunt u zorgkeuzes beter onderbouwen wat ook de communicatie met artsen en patiënten ten goede zal komen.

 

U leert verpleegkundige vraagstukken ontrafelen, verbanden te leggen en tot een besluit te komen. Met klinisch redeneren bent u niet alleen zorgverlener maar werkt u ook aan uw rol als regisseur. De theorie zal door middel van casuïstieken gekoppeld worden aan de praktijk zodat u na afloop van deze workshop voldoende handvatten heeft om met klinisch redeneren aan de slag te gaan. Programma

-        Theorie klinisch redeneren

-        De zes stappen van klinisch redeneren

-        Voorbeelden uit de praktijk  

-        Oefenen met casuïstieken  

 


Docent:

Jildert van Yperen, kerndocent, Wenckebach Instituut, UMCG/ School of Nursing & Health Na het volgen van de workshop

 • Beschikt u over theoretische kennis over Klinisch redeneren
 • Bent u op de hoogte van de methode “De zes stappen van klinisch redeneren” en heeft u hiermee geoefend
 • Kunt u klinisch redeneren toepassen aan de hand van casuïstieken uit de praktijk Voor wie?

U bent stoma-, continentieverpleegkundige of gespecialiseerd verpleegkundigen met aandachtsgebied darmspoelen en werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. 

 


Sluiten
Evidence Based Practice

Evidence Based Practice

In de zorg worden nog altijd verpleegkundige handelingen verricht omdat het al jaren zo gedaan wordt. Maar is wat we doen functioneel en welke handeling draagt echt bij aan goede zorg? Wat is EBP nu precies? In deze workshop maakt u kennis met EBP én leert u informatie te beoordelen op kwaliteit en juistheid zodat het u kan helpen bij het nemen van beslissingen om te komen tot adequate, effectieve en efficiënte zorg. Lees hier meer
Sluiten

Evidence Based Practice

In de zorg worden nog altijd verpleegkundige handelingen verricht omdat het al jaren zo gedaan wordt. Maar is wat we doen functioneel en welke handeling draagt echt bij aan goede zorg? Wat is EBP nu precies? In deze workshop maakt u kennis met EBP én leert u informatie te beoordelen op kwaliteit en juistheid zodat het u kan helpen bij het nemen van beslissingen om te komen tot adequate, effectieve en efficiënte zorg.

 

Inhoud

Een aantal verpleegkundige handelingen worden gedaan omdat we het zo geleerd hebben. Of misschien hebben we ooit ervaren dat iets goed werkte bij een patiënt. Deze opgedane ervaringen, uw expertise, vormen de basis voor EBP. Maar om tot een goede beslissing te komen worden deze ervaringen zonodig aangevuld en/of gecorrigeerd door de resultaten van een onderzoek. In deze interactieve workshop leert u stapsgewijs op welke wijze u EBP kunt toepassen in uw praktijk.  

 

U leert op welke wijze u een onderzoeksvraag moet formuleren, hoe u efficiënt literatuur kunt opzoeken, hoe u deze moet beoordelen en hoe deze evidence uitkomsten u vervolgens kunnen helpen bij het nemen van beslissingen.

 

Na het volgen van de workshop

 • Kunt u benoemen wat EBP inhoud
 • Bent u in staat een onderzoeksvraag te formuleren
 • Kunt u op effectieve wijze relevante studies zoeken en beoordelen
 • Kunt u EBP toepassen aan de hand van casuïstieken uit de praktijk

 

Voor wie?

U bent stoma-, continentieverpleegkundige of gespecialiseerd verpleegkundigen met aandachtsgebied darmspoelen en werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum.

 

Programma

-        Achtergrond EBP

-        Formuleren van een onderzoeksvraag

-        Bronnen en zoeken literatuur

-        Beoordelen onderzoeksliteratuur   

-        Oefenen met EBP

 

 

Docenten:
Dr. Gerrie Bours, Hoofddocent en senioronderzoeker , Zuyd Hogeschool, Heerlen

Dr. Petra Erkens, Docent verpleegkunde en onderzoeker, Zuyd Hogeschool. Heerlen en Epidemioloog universiteit Maastricht  

Sluiten
Sluiten

Probeer nu gratis

Bedankt voor uw aanvraag van een proefpakket!

Uw aanvraag is verzonden. U kunt dit scherm sluiten.

Bekijk desktopversie