Continentiezorg - Coloplast - Nederland

Scholingen Continentiezorg

Continentiezorg is volop in ontwikkeling. Ieder jaar doen nieuwe hulpmiddelen en technieken hun intrede, om het dagelijks leven van mensen die kampen met incontinentieproblemen zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Voor verpleegkundigen is het van belang om bij te blijven, zowel wat betreft kennis als vaardigheden. Coloplast Academy biedt daarom een zeer divers educatieprogramma voor verpleegkundigen die te maken hebben met continentiezorg.

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via infoacademy@coloplast.com of bel 033- 454 44 44. 

direct inschrijven

Katheteriseren in de praktijk

Katheteriseren in de praktijk

Lees meer
Sluiten

Katheteriseren in de praktijk

Locatie, data en tijd

Datum            17 november 2021. Deze workshop is vol, u wordt op een wachtlijst geplaatst.

Tijd                 15:00- 20:15 uur 

Locatie           Coloplast BV, Softwareweg 1, Amersfoort

Accreditatie   4 punten

Dit is een workshop waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij de praktijk van het intermitterend katheteriseren. Welke patiënten komen in aanmerking voor katheteriseren en met welke aandachtspunten moet u rekening houden. Welke richtlijnen zijn er? Hoe leert u een patiënt katheteriseren.

 

De workshop begint met een korte introductie van de anatomie van de onderste urinewegen. Vervolgens zullen we dieper ingaan op de pathologie waardoor patiënten moeten katheteriseren. Belangrijk is om te weten wat de gevolgen kunnen zijn wanneer de patiënt zich niet aan de voorschriften houdt en welke risico's er zijn. Verder zal er aandacht besteed worden aan het voorkomen van infecties, bestaande richtlijnen op het gebied van katheteriseren en de verschillende materialen die u kunt inzetten. Er is voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen. Tevens worden tips & tricks gegeven die u in de praktijk kunt toepassen. 

 

Na het volgen van deze workshop:

- heeft u uw deskundigheid rondom katheteriseren vergroot en weet deze direct in de praktijk te brengen

- kunt u de aandachtspunten van katheteriseren benoemen

- weet u welke producten voor welke situatie geschikt zijn

- weet u welke richtlijnen er gelden op het gebied van katheterisatie

 

Docenten:

- Dr. Jakko van Nieuwenhuijzen, Uroloog, VUmc, Amsterdam

- Lisette van de Bilt, Verpleegkundig specialist urologie, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

 

Voor wie?

Verpleegkundigen werkzaam in een instelling op de afdeling of polikliniek urologie en/of verpleegkundigen die in

hun werk regelmatig te maken hebben met intermitterend katheteriseren


Sluiten
Workshop voor de revalidatie - Omgaan met emoties

Workshop voor de revalidatie - Omgaan met emoties

Lees hier meer
Sluiten

Workshop voor de revalidatie

Locatie en tijd

Datum: 7 december 2021

Tijdstip : 16.00-20.15 uur

Locatie: Coloplast, Softwareweg 1, Amersfoort

 

Accreditatie wordt aangevraagd voor verpleegkundige en verpleegkundig specialisten

Inhoud

Revalidanten hebben te maken met het verlies van gezondheid. Bij de één met een dwarslaesie treedt het verlies in één keer op en bij de ander met een chronische aandoening, zoals MS, levert men elke keer een beetje gezondheid in. Verlies is een heftige emotie, vergelijkbaar met rouw, en heeft een grote impact op de revalidant, zijn naasten en zijn omgeving.

Hoe iemand met deze emoties omgaat verschilt per persoon. Waar de één zich probeert elke keer op te peppen of zich stil in zichzelf terugtrekt en niet wil praten, kan een ander zeer emotioneel of verbaal agressief reageren.

Emoties, zoals boosheid, kunnen hierdoor ook tegen een hulpverlener gericht zijn.

 

In deze workshop bespreekt psychologe Christel van Leeuwen de verschillende soorten emoties tijdens het revalidatieproces. Hoe herkent men ze en op welke wijze kan men hier als zorgprofessional het beste mee omgaan? Wat kunt u doen en wat beter laten? Op welke manier maakt u emoties en daaruit vloeiend gedrag bespreekbaar. Ook de verschillen tussen de verwerking van een chronische en/of acute aandoening komen aan bod. Er zal dieper ingegaan worden op het aangeven van de eigen grenzen wanneer men bijvoorbeeld agressief benaderd wordt.

 

Het wordt een interactieve workshop, waar u met collega’s die ook werkzaam zijn in een revalidatiecentrum, en samen met een trainingsacteur uitdagende casussen kunt bespreken en oefenen. Theorie en praktische oefeningen wisselen elkaar af.


Na het volgen van de workshop:

  • Herkent u verschillende soorten emoties tgv verlies van gezondheid
  • Heeft u inzicht in het verschil in verwerking tussen acute en chronische aandoeningen
  • Beheerst u over kennis over de fases van verwerking en weet u wanneer u begeleiding moet inschakelen
  • Heeft u competenties ontwikkeld op het gebied van gespreksvaardigheden en attitude die u kunt inzetten voor het bespreken van emoties en om negatieve patronen te doorbreken
  • Weet u aandachtspunten en adviezen t.o.v. omgaan met emoties te benoemen

 

Voor wie?

Verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen met  aandachtsgebied continentiezorg en werkzaam in een revalidatiecentrum

 

Programma

Verschillende soorten emoties tijdens het revalidatieproces

Omgaan en bespreekbaar maken van emoties

Aandachtspunten, adviezen en grenzen  

Casuïstieken en oefenen met gesprekstechnieken

 

Docent:

Dr. Christel van Leeuwen, psycholoog en onderzoeker, Revalidatiecentrum de Hoogstraat, Utrecht

Astrid Onderwater, trainingsacteur

Sluiten
Basis continentiezorg

Basis continentiezorg

Lees hier meer
Sluiten

Basis continentiezorg

Locatie, data en tijd

Datum: 1 december 2021

Tijd: 10.00 – 15.30 uur

Ontvangst: Vanaf 9.30 uur

Locatie: Coloplast Academy, Softwareweg 1, Amersfoort

 

Accreditatie: 5 punten

Voorbereiding: Geen

Kosten: Geen

De ontwikkeling van de medische wereld staat nooit stil, ook op het

gebied van incontinentie blijven operatietechnieken en behandelmethodes zich vernieuwen. In deze workshop komen ook de laatste ontwikkelingen op dit vlak aan bod, zodat het volledige spectrum van continentiezorg in de basis is besproken.

 

Inhoud

De workshop richt zich ’s ochtends op de theorie van continentiezorg. Welke vormen van incontinentie zijn er en wat zijn de behandelmogelijkheden? Er wordt ingegaan op de anatomie, pathologie en op de aandoeningen, waarbij u alert moet zijn op incontinentie.
In de middag staat de praktijk centraal. Er zijn producten aanwezig, zodat u deze kunt zien, voelen en proberen. U ontvangt veel praktische tips en er is ook voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaring en het stellen van vragen.

 

Na het volgen van de workshop

• Hebt u uw kennis rondom continentiezorg vergroot

• Bent u op de hoogte van de gangbare en nieuwe behandelmethodes.

• Kent u de specifieke eigenschappen en de toepassing van
  continentiematerialen.

• Weet u de producten en kennis direct in te zetten in de alledaagse
  praktijk.

 

Voor wie?

U werkt als verpleegkundige in een instelling of thuiszorg en u heeft in uw werk regelmatig te maken met continentieproblematiek.

 

Programma

• Anatomie en fysiologie

• Bestaande en nieuwe behandelmethoden m.b.t. continentiezorg

• Continentiematerialen

• Uitwisselen ervaringen

 

Docenten:

• Evert Koldewijn, uroloog Catharina ziekenhuis Eindhoven

• Yvonne Rodenburg, project manager educatie, Coloplast BV

 

 

Sluiten

Direct inschrijven

Ik schrijf me in voorPersoonsgegevens


Sluiten

Probeer nu gratis

Bedankt voor uw aanvraag van een proefpakket!

Uw aanvraag is verzonden. U kunt dit scherm sluiten.

Bekijk desktopversie